Během slavnostního dne, který imatrikulace odpoledne zakončovala, mimo jiné převzali reálné vysokoškolské indexy. Děti ze základních škol si mohly vybrat z více než 50 oborů. „Po celý akademický rok budou mít k dispozici univerzitní laboratoře, kde mohou pod odborným vedením podle zvoleného oboru provádět zajímavé chemické i fyzikální pokusy, učit se programovat, navrhovat strojní součástky nebo elektrické obvody a podobně. Novinkou jsou například kurzy zaměřené na biomedicínské inženýrství, průmyslovou robotiku, mechaniku, pružnost a pevnost, informatiku a aplikovanou matematiku," uvedla mluvčí školy Jaroslava Kočárková.

Letos poprvé nabízí Technická univerzita podobné kurzy i středoškolákům. „Účastníci si „nanečisto" vyzkoušejí vysokoškolské studium pod vedením mladých vědeckých pracovníků naší univerzity. Absolventi získají znalosti, které jim výrazně pomohou překonat obvyklé těžkosti vysokoškoláků v prvním ročníku studia," uvedl vedoucí projektu Miloš Hernych. Během imatrikulace si děti vyslechly přednášku české jaderné fyzičky Dany Drábové nebo se zapojily do chemické a fyzikální show