Dvacet pět korun za oběd. Tolik zaplatí průměrně rodiče za jeden pokrm ve školní jídelně, pro své dítě, denně. Když se pak sečtou obědy za celý měsíc, přijde to zhruba na 600 korun. Pro některé rodiny je částka příliš vysoká, a tak jejich děti na obědy nechodí. V Libereckém kraji poznalo, co je kručení v břiše místo oběda se spolužáky, přibližně 150 dětí.

„Zhruba před půl rokem jsem se potýkala s finanční krizí a bohužel mi v rodinném rozpočtu chyběly i peníze na synovy obědy ve škole. Neměla jsem je z čeho asi dva měsíce zaplatit, a tak jsem mu dělala velké svačiny a pak se dojedl doma. Nebyla jsem na to hrdá, ale co jsem mohla dělat," popsala paní Dana z Liberecka. Jako matka samoživitelka má hlouběji do kapsy a musí o to víc vážit, na co dát peníze a co počká. Ušetřit zrovna na obědech jí přišlo krátkodobě nejpřijatelnější, dnes už její syn Toník opět se spolužáky k obědu usedá.

Právě rodiče samoživitelé, ať už matky nebo i otcové, jsou typickou skupinou, která nemá na zaplacení školních obědů. I to zjistil Liberecký kraj v rámci rozsáhlého výzkumu, který provedl mezi řediteli škol i mateřinek. „Snažili jsme se zjistit, jestli ředitelé o problému, že rodiče nemohou z finančních důvodů platit dětem obědy, slyšeli a jestli se s tím setkali v praxi. Zajímalo nás také, jestli poskytují dětem s dluhy stravu a ukázalo se, že téměř polovina oslovených škol takovým dětem najíst se neumožňuje," řekla Eva Martinková, metodička předškolního vzdělávání a školního stravování Libereckého kraje. Tyto děti přímo nehladoví, ale jsou svým způsobem vyčleněné z kolektivu. Nechodí s kamarády společně do jídelny a stává se, že je nevybíravým způsobem vyhodí, kvůli nezaplaceným obědům, přímo pracovníci jídelny nebo školní kuchyně. „V tom spočívá ten největší problém," upozorňuje Martinková.

Nadace „krmí“ už desítky dětí.

Liberecký kraj již rok spolupracuje s organizací Women for Women, která prostřednictvím grantů dětem bez obědů školní stravování zaplatí. Za rok spolupráce získalo peníze na obědy 144 dětí z 26 základních škol. Další potvrzené čerpání je u 2 škol a 7 dětí. Nadace je podpořila částkou přes 450 tisíc korun. „Na nový školní rok chceme organizaci z krajského rozpočtu přispět částkou v řádech desítek tisíc korun na placení oněch obědů," uvedla Alena Losová, radní pro školství.

„Je skvělé, že je někdo schopen myslet nejenom na sebe, ale i na ostatní. Před nápadem organizace Women for Women podporovat děti smekám. I u nás ve škole máme zkušenost se dvěma, kterým rodiče nemohou ze sociálních důvodů zaplatit školní stravování a jež podpořili," řekl ředitel jedné z libereckých základních škol. Jak ale sám dodal, ne vždy dopadne podpora na úrodnou půdu.

„Jedna holčička, které obědy nadace zaplatila, je nadmíru spokojená a chodí teď s nadšením na oběd. Druhý žák, chlapec, chodí spíše sporadicky. Rodičům to je jedno a bohužel ani obědy v jeho nepřítomnosti neodhlásí, a tak peníze zbytečně propadají. Děláme to proto nyní hned, když ráno zjistíme, že není ve škole. Peníze, které se nevyužijí, vrátíme pak zpátky nadaci, aby je dostaly jiné děti," popsal zkušenost ředitel školy.

V rámci projektu Obědy pro děti obecně prospěšné společnosti Women for Women v tomto školním roce organizace potvrdila pomoc již 2012 dětem z 435 základních škol z celé ČR a dále zpracovává žádosti pro dalších 166 dětí.

„Obecně je spolupráce se školami dobrá. Zapojené školy se snaží dětem pomoci, přistupují k řešení zodpovědně a ochotně. Díky nim se o potřebných dětech dozvíme. Spolupráce s kraji, se kterými ji máme již navázanou, je také dobrá. Nyní spolupracujeme s Libereckým, Olomouckým a Jihočeským krajem," uvedla ředitelka organizace Ivana Tykač s tím, že se postupně snaží navázat spolupráci i s dalšími kraji.

„Vzhledem k blížícímu se novému školními roku a počtu potřebných dětí bychom rádi, kdyby se k nám přidalo více podnikatelských subjektů tak, abychom v září pomohli maximálnímu počtu potřebných dětí a pomoc mohla být co nejefektivnější," doplnila.

Akci ve prospěch projektu Obědy pro děti pořádal loni na podzim i Liberecký deník. Zorganizovali jsme velký kabelkový bazar a jejich prodejem získali přes 30 tisíc korun. Letos akci uspořádáme opět.