Půl milionu korun navíc budou muset vydat Technické služby Liberce. Nejde přitom o peníze na údržbu či nákup nových strojů, ale o odstupné pro dnes už bývalého ředitele. Františka Mohasce chtělo představenstvo odvolat, kvůli dobře napsané pracovní smlouvě to ale údajně nešlo. Mohasci tak z firmy odejde s odstupným ve výši šesti měsíčních platů. Předseda dozorčí rady TSML a zastupitel František Gábor s tím nesouhlasí a veřejně mluví o zlatém padáku.

„Měli bychom se ptát, zda skutečně pochybil vyhozený ředitel, nebo zda se stal jen obětí, či dokonce zda se stal z nějakého důvodu nepohodlným. Pokud pochybil, měli bychom zabránit vyplacení zlatého padáku."

ZKRESLENÉ VÝSLEDKY

Mohasci totiž v TSML skončil po skoro dvou letech kvůli tomu, že měl mimo jiné falšovat hospodářské výsledky firmy. „Oprávněnost našich pochybností o správnosti údajů o hospodaření následně potvrdilo přiznání ředitele, že představenstvo a Rada města neobdržely údaje o výdajích na zimní údržbu odpovídající skutečnosti prý proto, aby Rada města nerozhodla o snížení příspěvku TSML," uvedl předseda představenstva TSML Jaromír Baxa. Mohasci prý ani neuměl uspokojivě vysvětlit letošní nárůst nákladů zimní údržby z 25 na 30 milionů Kč.

ŠIKOVNÁ SMLOUVA

Přitom ještě v květnu obdržel Mohasci na kongresu Sdružení komunálních služeb ocenění za osobní přínos a rozvoj komunálních služeb v ČR a předseda představenstva ho všude dával za příklad. Teď se ale objevily nesrovnalosti ve skladech a zkreslování výsledků. Představenstvo chtělo Mohasciho odvolat, to ale nešlo. „Důvodem byla jeho pracovní smlouva uzavřená ještě předchozím vedením města, která neumožňovala ukončit pracovní poměr odvoláním, ale jen dohodou nebo výpovědí. Proto se představenstvo dohodlo s p. Mohascim na odchodu s tím, že mu bude vyplaceno 6 měsíčních platů. Druhou variantou byla výpověď, avšak s rizikem dalších sporů, které by ve výsledku mohly pro TSML znamenat významně vyšší náklady," odůvodňuje Baxa.

ZA POCHYBENÍ ODMĚNA?

„Pokud se vyhazuje ředitel za to, že přivedl firmu do vážné situace, je zvláštní, že mu představenstvo odsouhlasilo zlatý padák," podivuje se předseda dozorčí rady Gábor s tím, že zastupitelé města by k tomu měli dostat podrobné informace. „Jestliže bývalý ředitel skutečně falšoval data, je to dostatečný důvod k výpovědi bez obavy ze soudních procesů. Na druhou stranu je i otázka, jak dobře fungoval kontrolní mechanismus ve firmě," přidává se i právník Jan Kraus. Nad výplatou štědrého odchodného se pozastavuje i řada lidí ve svých komentářích na sociálních sítích. „Nechápu, že město tohle umožní. Pokud opravdu zkresloval údaje, měli ho vyhodit a nepárat se s ním," napsal například Petr Kadlec.

Výběrové řízení na nového ředitele už probíhá, hlásí se sedm zájemců. Vítěz dostane jinou pracovní smlouvu, ve které ale nárok na odstupné v případě odvolání zůstává. Kdy bude Mohasci nahrazen není jasné, zatím řídí firmu představenstvo.