Mimořádná valná hromada, která se sešla v prosinci, rozhodla o tom, že novým vlastníkem laboratoře biochemie a hematologie bude společnost MeDiLa s.r.o.

Do širšího povědomí se tato informace dostala až po posledním zastupitelstvu, kdy bylo o prodeji již rozhodnuto. Je pravdou, že tanvaldská nemocnice tuto informaci avizovala v pozvánce na mimořádnou valnou hromadu na svém webu, ale větší vlna zájmu mezi občany se zvedla až teprve po diskuzi na prosincovém zastupitelstvu.

„Získali jsme silného partnera a je to výrazný posun kupředu. Nic se na fungování laboratoře nemění," reagoval na dotaz pana Feryny ředitel Nemocnice Tanvald Robert Poskočil.

Zmínil, že zaměstnanci, vybavení i laboratoř zůstávají nadále součásti nemocnice. Ta podle něj bude poskytovat služby jako tomu bylo doposud. Tanvaldská nemocnice je největším zaměstnavatelem v Mikroregionu Tanvaldsko, a také proto vzbudil prodej laboratoře diskuzi.

Samo město má v nemocnici 34 procentní podíl, takže případný nesouhlas s prodejem nemohlo samo o sobě zablokovat.

„Věříme, že rozhodnutí valné hromady je správné," vysvětlil starosta města Vladimír Vyhnálek.

Sama nemocnice získala prodejem této laboratoře 9 milionů korun, které může využít v dalším rozvoji služeb a zkvalitnění péče.

Během minulého roku zde totiž otevřeli v rámci ambulantní péče Indikační chirurgickou poradnu a do budoucna plánují otevření dalších ambulancí, které rozšíří spektrum poskytovaných služeb.

Nemocnice se dočkala také jednoho celostátního ocenění, když skončila na třetím místě v hodnotícím projektu Nemocnice ČR 2014. To hodnotilo spokojenost pacientů.

„Dobré hodnocení je pro nás motivací do dalších let," dodal ředitel nemocnice Robert Poskočil.