Od loňského září stály děti, které se nedostaly do mateřských škol zřizovaných městem, jabloneckou pokladnu přesně 131 tisíc korun. „Od září 2014 do dubna 2015 využilo této podpory celkem 29 dětí," upřesnila Markéta Hozová, mluvčí jabloneckého magistrátu.

Jablonecká radnice přispívá rodinám na školné pro jedno dítě v soukromých předškolních zařízeních v Jablonci tisíc korun měsíčně už rok.

Po dobrých zkušenostech stejnou podporu a za stejných podmínek radní odsouhlasili i na školní rok 2015-16.

„Město podporuje rodiny s dětmi od 2 do 7 let už rok. Příspěvek je určený na školné pro děti, které se neumístily v mateřské škole zřizované městem. Podporu poskytujeme podle přísných pravidel, která město schválilo loni, a to formou příspěvku na školné v soukromém zařízení na území města, a to ve výši jednoho tisíce korun měsíčně na jedno dítě," vysvětlil náměstek primátora Pavel Svoboda.

Jde o další krok v rámci prorodinné politiky a veřejnost jej přijala pozitivně. „Navíc městu jako zřizovateli obecních mateřských škol pomohl řešit i některé složitější, především zdravotní případy, které bránily přijetí dítěte do běžné školky. Proto jsem navrhl radě města v této podpoře za stejných podmínek pokračovat i ve školním roce 2015/2016," dodal Svoboda.

V 18 mateřských školách zřizovaných městem Jablonec je nyní kolem 1620 dětí. K zápisu do mateřinek, který se letos konal 15. dubna, přišlo 601 dětí, z toho 156 mladších 3 let. K předškolnímu vzdělávání byly přijaty všechny tříleté děti a 93 dětí, které třetí narozeniny teprve oslaví. Celkem mateřské školy v Jablonci přijaly 516 dětí.