Prales je součástí Natury 2000

Nový prales je součástí evropsky významné lokality Vápenice Basa, která patří do evropské soustavy ochrany přírody Natura 2000. Ta je právě kvůli podpoře výskytu chráněných druhů letounů netopýrů a vrápenců vyhlášena. Podle dosavadních průzkumů se jich v místní jeskyni na Ještědském hřebenu vyskytuje až 17 druhů.

Z hlediska dlouhodobé podpory netopýrů a jejich kriticky ohroženého druhu vrápenců, je podle odborníků nutné obnovovat rozsáhlejší plochy listnatých porostů a přetvářet smrkové monokultury na původní smíšený les. „Noční tvorové v listnatých lesích na rozdíl od těch nepůvodních smrkových nalézají nejen dostatek potravy, ale i letní a zimní úkryt v dutinách stromů," vysvětluje za ochranáře přírody Jiří Antl.

Dutiny chybí, stromy jsou malé

Společnost přátel přírody proto sází v Novém pralese druhově původní stromy, jako jsou buky nebo javory. Ty mají časem poskytnout přirozený životní prostor nejen chráněným druhům letounů, ale i sovám a dalším ptákům a savcům.

Například teď na podzim vysází díky podpoře německé nadace Deutsche Bundesstiftung Umwelt na pět stovek buků a javorů. Právě v jejich dutinách mají ptáci a netopýři jednou najít útočiště. Zatím jsou ale příliš mladé a tak je nutné hledat náhradní řešení.

Budky sovám teď, netopýrům na jaře

Tím mají být speciální budky. „Dřevěných budek pro sovy bude díky zmiňované německé dotaci deset a začneme je instalovat už teď na podzim. Zavěsíme je v blízkosti pasek, průseků nebo k otevřeným prostranstvím. A protože myslíme zároveň i na ochranu před přirozeným nepřítelem sov kunou, ochráníme je pachově trusem velké kočkovité šelmy," popisuje Antl.

Netopýřích budek bude čtyřikrát více. „Ty začneme vyvěšovat začátkem jara příštího roku. Pro zvýšení atraktivity u netopýrů je „ovoníme" směsí vody a jejich trusu," doplnil Antl.

NETOPÝŘI:

jsou podřád savců z řádu letouni

- nejvýznamnějším znakem netopýrů jsou křídla vyvinuvší se z předních končetin díky nim jsou netopýři jedinými savci, kteří dokážou létat

- vynikají akrobatickým letem o rychlosti 2050 km/h

- vyvinuli se zhruba před 60 milióny let z primitivních hmyzožravců, předchůdců dnešních ježků a rejsků

- vidí černobíle

- živí se hmyzem, krví, malými

savci, žábami a rybami