K životu se více než pětitisícové Doksy probouzí především v letních měsících. V průběhu hlavní turistické sezóny do města vyráží tisíce turistů. Kromě hradu Bezděz, který stojí nedaleko, je hlavním lákadlem Máchovo jezero.

To městu přináší nejen peníze do městského rozpočtu, zasloužilo se také o jeho věhlas v rámci republiky. Kvůli tomu je tedy logické, že představitelé Doks chtějí mít nad slavnou vodní plochou přísný dohled.

Majitelem je stále Česká republika

A to se jim nyní podařilo. Zastupitelé města totiž schválili nájemní smlouvu na Máchovo jezero. Do budoucna by v něm pak lidé mohli i rybařit.

„Díky tomu, že budeme mít Máchovo jezero v nájmu, nebude v něm smět nikdo dělat nic bez našeho vědomí. Navíc budeme mít dokonalý přehled o všem, co se tam děje. Jezero jako takové ale i nadále zůstává ve vlastnictví státu,“ vysvětlila starostka Doks Eva Burešová.

Pronájem nebude zadarmo

Ze smlouvy, kterou představitelé města uzavřeli se současným správcem Máchova jezera Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, však pro ně nevyplývají jen práva, ale samozřejmě také povinnosti. A ty nejsou zadarmo.

„Musíme se například starat o správu vodní cesty nebo vykonávat technicko bezpečnostní dohled. Také na naše bedra spadne veškerá běžná údržba. Ve smlouvě však máme, že náš jednorázový výdaj nesmí přesáhnout dvacet tisíc korun. V případě velkých projektů budeme i nadále spolupracovat s Agenturou ochrany přírody a krajiny,“ upřesnila Eva Burešová.

Ta také doplnila, že již mají přibližnou představu o všech výdajích, které budou s pronájmem jezera spojené. Ty se však samozřejmě mohou v průběhu sezóny změnit. „Nejedná se ale o žádné statisíce, nejsou to velké částky,“ podotkla Eva Burešová.

Hlouběji do městského rozpočtu však budou muset představitelé města sáhnout už nyní. Zároveň s uzavřením smlouvy o pronájmu vodní plochy totiž zastupitelé odklepli také odkoupení rybí osádky v jezeře. A díky ní bude městská kasa chudší o rovných 175 500 korun.

„I když nás nyní ryby budou stát hodně peněz, do budoucna můžeme vydělávat na jejich prodeji po výlovu. Navíc uvažujeme o tom, že v příštích letech umožníme v Máchově jezeře sportovní rybolov,“ informovala starostka Eva Burešová.

Aby nemuseli na radnici veškeré nové povinnosti ohledně Máchova jezera provádět sami, přesunuli je na lidi z Obecně prospěšné společnosti (OPS) Máchovo jezero, se kterou uzavřeli mandátní smlouvu.

„Pronájem jezera jsme schválili také ve správní radě OPS. Budeme dělat vše, co ze smlouvy vyplývá. K tomu nám samozřejmě zůstanou také úkoly, které děláme běžně, jako je například monitoring vody v jezeře. Většinu věcí budeme řešit pomocí dodavatelů, takže nikoho dalšího do OPS přijímat nebudeme,“ řekla ředitelka OPS Máchovo jezero Lenka Trajerová.