Na Českolipsku se o této možnosti spekuluje zejména v souvislosti se silnicí II/262 a úsekem podél řeky Ploučnice. Tam pod náporem kamionů trpí lidé ve Stružnici, Horní Polici či Žandově.

Stanislav Křeček se zabýval podnětem, kdy policie odmítala uznávat obecní značky zakazující průjezd těžkých kamionů. Podle Křečka ale obce takové právo mají. Ve druhém případě, na který Křeček současně reagoval, šlo o to, že na dvojkovou silnici byla doprava ze silnice I. třídy dokonce přímo svedena.

„Na základě závěrečného stanoviska zástupce ombudsmanky, ve kterém požadoval po ústředních orgánech přijetí jednotného stanoviska, přijala i Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia závěr, že lze dopravním značením směřovat kamiony na dálnice a silnice I. tříd, a to i tehdy, je-li jízda po těchto komunikacích zpoplatněna," uvádí úřad ombudsmanky.

„Zprávu Stanislava Křečka vítáme. Je to další argument v náš prospěch, i když je jeho stanovisko právně nezávazné a pouze doporučující," řekl Filip Ušák, zastupitel Benešova nad Ploučnicí, který dlouhodobě za vykázání kamionů ze silnice, jež vede právě i přes Benešov bojuje.

V současné době je přitom v parlamentu návrh zákona, který by přesně takovou pravomoc, jakou zmiňuje Křeček měl obcím přiznat.

Snahy o vyvedení kamionové dopravy ze silnice mezi Děčínem a Českou Lípou se dostaly do další fáze.

Hejtmani budou jednat o zákazu

Oba kraje, kterých se změna dopravy týká, požádaly ministerstvo dopravy, aby v dané věci rozhodlo. Tedy samo jízdu tranzitní kamionové dopravy zakázalo nebo delegovalo pravomoc rozhodnout na Ústecký nebo Liberecký kraj.

„Ministerstvo si nakonec vybralo třetí možnost, tedy že se oba kraje mají domluvit, který z nich o zákazu jízdy rozhodne. Budu mít jednání s hejtmanem Libereckého kraje a budu se snažit o to, aby konečné rozhodnutí dopadlo na Ústecký kraj," dodává Ušák.

Před časem slavili bojovníci proti tranzitní kamionové dopravě první úspěch. Kamiony dostaly zákaz jízdy v noci.

V noci je to děsné, ale problém je i den

„Oba kraje se dohodly na tom, že na této silnici bude zakázána noční jízda. Ideální by ale bylo, aby zde kamiony nejezdily vůbec. Zároveň jsme poslali tento týden dopis na ministerstvo, které by mělo v dané věci rozhodnout," řekl na začátku letošního července radní Ústeckého kraje pro dopravu Jaroslav Komínek.

Pro omezování kamionů jsou starostové z dalších obcí podél silnice. „V noci mi přijde, jako by řidiči kamionů vůbec nedodržovali žádné rychlostní limity. Hlavní problém jsou ale kamiony přes den, kdy přes silnici chodí například spousta dětí," řekl po zavedení zákazu noční jízdy starosta Stružnice Jan Mečíř.