Vypadá to, že se podaří něco, co ještě nedávno mělo nálepku „velmi málo pravděpodobné". Po deseti letech příprav a neustálých odkladů se má na jaře příštího roku začít stavět obchvat Dubé. Stavba za zhruba 738 milionů korun pozmění několik kilometrů silnice I/9 mezi Českou Lípou a Prahou a měla by ulevit Dubským, kterým silnice dosud prochází centrem města a to i v blízkosti školy a školky.

Informace o schválení výstavby obchvatu vycházejí z aktuálních podkladů Ředitelství silnic a dálnic. To připravilo materiál, podle nějž se má u Dubé začít stavět už v dubnu příštího roku a hotovo by mělo být do října roku 2016.

„Jenže tohle „ano" jsme slyšeli už mnohokrát," varuje před optimismem místostarosta Dubé Tomáš Novák. „Zatím máme jen kuloární informaci, podle níž by se opravdu začít stavět mělo."

Fakta o obchvatu - kde: západně od Dubé
- délka: 2922 metrů
- počet mostů: 3, celková délka mostů: 306 metrů
- mimoúrovňové křižovatky: 1
- zahájení stavby: duben 2014
- uvedení do provozu: říjen 2016
- předpokládaná cena: 620 442 000 Kč (bez DPH)

Ředitelství silnic a dálnic připravilo v minulých dnech materiál, který se zahájením stavby na jaře příštího roku počítá. „Na stavbu je vydáno pravomocné rozhodnutí o umístění stavby a byla zpracována dokumentace pro stavební povolení. Bylo také vydáno stavební povolení na čtyři úseky obchvatu. Pokračuje se ve výkupu pozemků a žádá se o další stavební povolení," informuje Ředitelství silnic a dálnic.

Problém? Už ne

Státní podnik už navíc vymyslel řešení pro největší problém obchvatu, což jsou pozemky na úplném začátku stavby za Dubou ve směru na Deštnou. Pozemky se dosud státu nedařilo vykoupit od soukromého zemědělce, který jejich prodej blokoval. ŘSD se teď ale rozhodlo, že napojení obchvatu úplně změní „aby nebylo nutné jednat s vlastníkem problémového pozemku", jak se doslova uvádí v dokumentu.

Předpokládaná cena stavby je 620 milionů a 442 tisíc bez DPH, s připočtenou daní to vychází na více než 738 milionů korun. Obchvat má být dlouhý necelé tři kilometry, takže za jeden metr obchvatu zaplatí stát bezmála čtvrt milionu korun.

Nutno ovšem dodat, že součástí stavby jsou celkem tři mosty a jedna mimoúrovňová křižovatka. Na silnici I/9 by se měl obchvat znovu napojit v místech dlouhé rovinky, po níž se přijíždí k čerpací stanici u odbočky na Doksy.

Pomůže školákům?

„Výstavba obchvatu povede bezpochyby k zásadnímu zvýšení bezpečnosti silničního provozu v daném úseku, odvedení dopravy ze zastavěné části obce a snížení hlukové a exhalační zátěže místních obyvatel," slibuje Ředitelství silnic a dálnic.

V samotné Dubé je ale vnímání obchvatu ve skutečnosti mnohem rozporuplnější. „Pořád tu mezi lidmi existuje také názorový proud, který tvrdí, že odvedením dopravy z města se tu život definitivně umrtví. A takový názor zastává možná až polovina města," řekl místostarosta Novák.

Zahájení stavby ale s velkou pravděpodobností uvítají rodiče školáků. Dosud totiž veškerá doprava proudí i místy, kudy míří děti do školy.

V roce 2007 se do Dubé na plánovanou neexistující stavbu přijel podívat i tehdejší úřadující premiér Mirek Topolánek. „Dobrá páteřní síť, ale také obchvaty měst, to jsou klíčové věci z hlediska infrastruktury v Česku," prohlásil tehdy během své návštěvy Českolipska. Topolánek měl ale na mysli především obchvat České Lípy, u kterého se předpokládalo, že bude mít před Dubou přednost. Nakonec je to naopak. V Dubé se má začít stavět, zatímco s dostavbou obchvatu České Lípy se už v tuto chvíli nepočítá.

Severozápadně od města povede obchvat Dubé. Úplně se vyhne údolí, ve kterém město leží.