Jak upozornil policejní náměstek pro ekonomiku Vladimír Libnar, jedná se o lokalizační a záznamová zařízení, které jsou umístěna v policejních vozech a měla by zjednodušit komunikaci mezi hlídkami a operačním střediskem.

„Asi nejdůležitější částí je dotykový displej, na který policisté mohou zadat poznávací značku nebo rodné číslo, a informace budou okamžitě k dispozici," vysvětlil policejní technik Jan Kolář z odboru informačních technologií.

Podle něj tak odpadne mnohdy zdlouhavé zjišťování informací přes vysílačky. Rychlejší dojezd na místo zase policistům umožní systém GPS, který sice už používali už dříve, ale díky napojení na centrálu, budou nově ihned naváděni na konkrétní adresu. „Novinkou jsou také kamery, které jsou umístěny v přední a zadní části automobilu. Záznamy z nich mohou sloužit jako důkaz například při dopravních přestupcích," dodal Kolář. Kamery samozřejmě budou sloužit i občanům, kdyby měli například pocit, že jsou vystaveni policejní šikaně.

Projekt, díky kterému bylo vybaveno 105 vozidel, vyšel zhruba na 12,5 milionu korun, 85 procent pokryly dotace z EU, zbytek byl doplacen ze státního rozpočtu.