Atmosféra na škole je napjatá už od loňského září, kdy ředitelka bez upozornění přestěhovala hned 1. září studenty hotelové školy a obchodní akademie ve Zborovské ulici do areálu školy v Alešově ulici. O tomto kroku neinformovala předem ani žáky, ani jejich rodiče, město Turnov či kraj jako zřizovatele školy. "Když jsme proti sestěhování protestovali, tak nám vyhrožovala, že pokud nedáme pokoj, tak neodmaturujeme," uvedl David Simonides, který dnes na krajský úřad přišel podpořit rozdělení školy na dva samostatné subjekty. "Na škole je hrozná atmosféra, učitelé stojí proti sobě, studenti stojí proti sobě, to nikomu neprospívá," popsal Simonides, který v červnu odmaturoval. "Paní ředitelka celou dobu podporovala jen školu v Alešově ulici, kde jsou strojírenské obory. Tam se kupovalo nové zařízení, počítače a podobně. Hotelovka byla na chvostu. Když ji navíc sestěhovala do budovy v Alešově, tak jsme přišli o zařízené učebny na odborné předměty hotelnictví. Nechápu, koho mohlo napadnout sloučit technicky zaměřený učňák s naší humanitně založenou školou," přidal se další ze studentů Petr Beran.

PORUŠILA ETICKÝ KODEX

"Ukazuje se, že to skutečně nebyl dobrý krok," souhlasí hejtman Martin Půta. Podle něj ředitelka Lednejová příliš k uklidnění situace na škole nepřispěla. "K odvolání máme celý řetězec důvodů. První je sestěhování žáků bez vědomí zřizovatele, rodičů i vedení města do jedné budovy. Dále porušení etického kodexu školy, kdy některým žákům vyhrožovala problémy ve škole, pokud budou veřejně říkat svůj názor. Rovněž nepředala zaměstnancům školy důležité informace ze schůzky s hejtmanem. Od listopadu 2015 také nebyla schopná jednat s městem Turnov o snížení nájemného v budově ve Zborovské, ačkoliv město snížení samo nabídlo. Kontrola rovněž objevila nesrovnalosti v účetnictví," popsal důvody odvolání Půta.

Lednejová, která by měla jít příští rok v červnu do důchodu, ovšem s odvoláním, které je platné od 31. 8. 2016, nesouhlasí.
"Budu se hájit právní cestou, protože jsem přesvědčena o tom, že jsem vždy jednala v zájmu Libereckého kraje, v zájmu žáků a v zájmu učitelů této školy," řekla. V čele školy ji dočasně nahradí její zástupkyně Martina Nováková. Výběrové řízení na nového ředitele vypíše kraj v nejbližší době.

Jednání krajského zastupitelstva bylo hodně emotivní a trvalo několik hodin. Původní návrh, aby se rovnou jednalo o rozdělení školy nakonec nahradilo usnesení o zřízení pracovní skupiny, která by měla celou situaci posoudit a doporučit, jakým krokem by se měl kraj ubírat. Tedy zda školu skutečně rozdělit nebo najít jiné, ne tolik radikální řešení. Kolem jmenování skupiny se ale rovněž vedla dlouhá diskuze. "Dle mého by v té skupině neměl být nikdo, kdo je ve střetu zájmu. Měli by tam být nezávislí odborníci, jinak ta skupina nemá smysl," uvedl zastupitel SLK Michael Canov.
Podle hejtmana Půty by ale museli být v tom případě povoláni lidé žijíci mimo Liberecký kraj, kteří ale zase neumí posoudit stávající situaci ve škole.
Místopředsedkyně školských odborů ČR Markéta Seidlová na zastupitela apelovala, aby sloučenou školu nerozdělovali, protože by to mohlo mít negativní dopad na další školy v kraji, či v republice. "Byl by to precedent, pro ostatní školy, které třeba také se svým sloučením s jinou školou nesouhlasí. Nelze školu dělit jen na základě toho, že tam panuje špatná atmosféra," uvedla Seidlová.

CELÁ KAUZA JE ÚČELOVĚ VEDENÁ

Že na škole panuje napětí ukázala i jednotlivá vystoupení studentů, učitelů a dalších zaměstnanců školy, stejně jako zástupců rodičů.
Zatímco studenti a učitelé z hotelové části školy jsou pro rozdělení, zbytek školy se staví proti. Někteří ze zaměstnanců rovněž vyjádřili nesouhlas s odvoláním ředitelky Lednejové. "Celá kauza je účelově vedená několika lidmi s cílem odvolat paní ředitelku. S tím nemohu souhlasit," uvedl například Oldřich Vele, mistr dílenských oborů. Tomu oponoval Pavel Matoušek, učitel z hotelovky. "Nejsme žádní rebelové. Také, na rozdíl od kolegů z Alešovy, nehrozíme stávkou. Chceme učit ve škole, kde panují normální vztahy a která bude i ctít odkaz Jana Bohuslava Horáčka, který na zřízení hotelové školy v Turnově daroval desítky milionů korun. To je mimořádný finanční dar, který nemá v republice obdoby."

Po tříhodinovém jednání nakonec zastupitelé zřízení pracovní skupiny odsouhlasili. Komise by měla do 20. září dodat podklady pro zářijové zasedání zastupitelstva, které už by mělo o rozdělení školy hlasovat. I když by ale nakonec zastupitelé rozdělení školy schválili, konečné slovo bude mít stejně až ministerstvo školství. Jeho rozhodnutí by pak bylo známé zhruba v lednu 2017.

Kvůli návrhu na rozdělení školy a kvůli odvolání ředitelky vstoupili někteří zaměstnanci školy z Alešovy ulice do stávkové pohotovosti, která 1. září přejde ve skutečnou stávku. Učitelé tak budou ve škole vykonávat pouze dozor. "Právo na stávku respektuji, nicméně se domnívám, že se to jen negativně podepíše na pověsti školy. Vedoucí krajského odboru školství už dostal za úkol oslovit školy podobného typu v kraji, které by mohly vypomoci s výukou, aby na stávku učitelů nedopláceli žáci," okomentoval hejtman Půta s tím, že stávka se týká jen technických oborů, protože na hotelové škole výuka normálně poběží.