„Během příštího roku se obyvatelé části Perštýna dočkají opravených komunikací. Stavba je vyvolána rekonstrukcí veřejného vodovodu a jednotné kanalizace, kterou na své náklady provádí její správce Severočeské vodovody a kanalizace. V rámci tzv. sdružené investice se přidají také ostatní správci sítí," uvedl Pavel Chmelík z propagačního oddělení magistrátu.

Opravy se dotknou ulic Klicperova, Svatoplukova a náměstí Pod Branou. „Stavebními pracemi totiž dojde k narušení větší části uličního prostoru, proto je navržena následná oprava povrchů. Rozsah stavebních prací zahrnuje kompletní výměnu konstrukce komunikace (včetně sanace aktivní zóny), kompletní výměnu konstrukce chodníků a vjezdů k nemovitostem, opravu zárubních zdí, rekonstrukci veřejného osvětlení a vyřešení povrchového odvodnění," doplnil Chmelík.

Dopravní omezení

Povrch stávajících komunikací je převážně dlážděný. I v budoucnu by měla současná podoba historické části města zůstat zachována. Rekonstrukce se ovšem neobejde bez dopravních omezení. Obyvatelé se tedy budou muset obrnit trpělivostí. „Předpokládá se, že během stavebních prací bude během roku 2014 docházet k omezením silničního provozu na přilehlých místních komunikacích. Práce budou ale koordinovány tak, aby byla zajištěna vždy alespoň jedna přístupová trasa pro pěší k sousedním nemovitostem pozemních komunikací a ke vstupům do objektů. Bude zachován příjezd pro pohotovostní vozidla hasičů a musí být zachován přístup ke všem objektům pro požární techniku," informoval za radnici Jan Král.

NÁMĚSTÍ POD BRANOU, KTERÉ JE DOMINANTNÍ SOUČÁSTÍ LIEBIEGOVA MĚSTEČKA, rovněž projde rozsáhlou rekonstrukcí. Na kolik peněz vyjde? To radnice zatím nezveřejnila.

HistorieLiebiegovo městečko (Liebiegstadt, Broumov) vzniklo v letech 1911 1923 ve slohu doznívající secese s prvky moderny a heimatstylu. Postavené bylo jako zázemí textilní továrny Johann Liebieg & Co. (pozdější Textilana). Představuje jeden z nejpozoruhodnějších a nejhodnotnějších souborů tohoto typu na našem území, který lze bez obav zařadit po bok Kotěrových realizací v Lounech nebo Zlíně. Shodují se na tom odborníci. Kolonii podle nich nelze chápat pouze jako běžný dobový sociální projekt, ale především jako reprezentativní podnik, kterým Liebiegové navenek demonstrovali své bohatství a postavení. Kolonie tvořila svým způsobem „město ve městě" s komunikační vazbou na továrnu. Valná většina bytů již disponovala samostatnou kuchyní a alespoň dvěma obytnými místnostmi, přičemž samozřejmostí byla rovněž toaleta.