Sedmý březen je koncem hájení. Nikoliv zvěře, ta má ještě pár měsíců čas, ale krajských politiků. Právě totiž přesýpací hodiny odměřily přesně 100 dnů, během nichž mohli noví páni Libereckého kraje ukázat, co v nich vězí. Mezi řadou úspěchů a splněných slibů jako mrak na nebi visí ale i roztržka o zvýšení odměn zastupitelů ve výborech a komisích. Nejen o tom jsme si povídali s hejtmanem Martinem Půtou.

Začněme zhodnocením vaší 100 dnů dlouhé vlády. Vidíte ji úspěšně? Jakou známku byste si udělil?
Je to spíš 100 dní krátká vláda. Za úspěch považuji fakt, že se podařilo zavést většinu z opatření, které umožňují obyvatelům kontrolovat vedení kraje, radu a zastupitelstvo. Zveřejňujeme zápisy, materiály pro jednání, zastupitelstvo je na webu, veškeré zakázky jsou lehce dohledatelné na profilu zadavatele, zveřejňujeme uzavřené smlouvy a v poslední fázi je příprava rozklikávacího rozpočtu kraje. Opozice získala možnost kontrolovat práci vedení kraje ve výborech a komisích a také dozorčích orgánech krajských firem, nebo třeba v redakční radě Měsíčníku Liberecký kraj. Známkovat by měli obyvatelé kraje, s fungováním rady a pracovitostí radních jsem spokojen.

Odměny? Nebyl to dobrý krok

Vraťme se k poměrně kontroverzní věci, která vyvolala otazník nad dalším fungováním vaší koalice se Změnou. Šlo o výši odměn zastupitelům, kdy Jan Korytář prosadil protinávrh, který byl zcela proti usnesení Rady kraje. Proti tomu vystoupil nejen váš zastupitel M. Canov, ale i jeden z „otců" Starostů pro LK, poslanec Horáček. Opravdu věříte, že tento krok byl dobrým vzkazem voličům, které jste lákali na hesla o šetření a úsporách?
Nebyl to dobrý krok. S utahováním opasků musí začít ti, kteří hledají úspory a přesvědčují o nich ostatní. Svůj postoj k věci jsem vyjádřil jasně. Považuji to za chybu, která důvěryhodnosti kroků vedení kraje nepřispívá. Celkově se sice na odměnách v Zastupitelstvu, komisích, výborech a krajských firmách ušetří, ve výsledku ale celá snaha nepůsobí přesvědčivě. Pro návrh jsem nehlasoval a snažil se koaliční partnery neúspěšně přesvědčovat. Beru to proto jako první osobní klopýtnutí… Za důležitější ale považuji to, že se koalici daří hledat cestu k otevřeným a férovým soutěžím, že na projektu zateplení Nemocnice ČL se jen na úrocích ušetří více než 37 milionů, nebo že byly schváleny pravidla dotačního fondu LK, který má jasná a předem známá pravidla pro podporu projektů obcí, neziskovek a dalších organizací.

V zastupitelstvu se během pár měsíců vytvořily poměrně jasně definované skupiny: Vaše křídlo brání hlavně starosta Michael Canov, Změna mluví ústy Jana Korytáře. Oba dva jsou poměrně bojovně naladěni, často jdou do sporů. Uvědomujete si, že v budoucnu z toho může být problém, který ohrozí celou křehkou koalici? Dokážete tyto „požáry" nějak hasit?¨
Pevně věřím že si všech 23 koaličních zastupitelů uvědomuje svoji odpovědnost za fungování koalice. Různé názory a pohledy do diskuse patří, mě to nijak neznervózňuje, nejsem příznivec povinných hlasování pro názor vůdce, naopak si vážím názorů které jsou od mého odlišné, nejvíc přispívají k přemýšlení o řešení problémů. Pohled z více stran je podle mého názoru prostě lepší než stranická disciplína a poslušnost

Standardní opozice

Jak vidíte působení krajské opozice? KSČM se probudila z letargie, v níž byla během předchozích let, také ČSSD si rychle zvykla na to, že se před hlasováním vede diskuse. Daří se vám je v některých bodech dokonce přesvědčovat, aby s vámi hlasovali.
Pokud pomineme ustavující zastupitelstvo a odcházení z jednání, považuji fungování opozice za standardní. Opozice má možnost například posílat své zástupce na jednání komisí k jednotlivým výběrovým řízením, v komisi pro nakládání s nemovitým majetkem jsou zastoupeny všechny strany a například jednací řád byl projednán s kluby a také schválen naprostou většinou hlasů. Myslím že diskuse na zastupitelstvo patří a až na některé exhibicionistické výstupy je podle mého názoru věcná…

Velké napětí vyvolali vaši koaliční partneři, když jste dva jejich členy chtěli prosadit do dozorčí rady liberecké nemocnice. Minoritní vlastník, město Liberec, tento krok zpočátku blokovalo. Nemůže to přenést vyhrocené vztahy, pletichaření, pomluvy a zlou atmosféru z městských zastupitelstev i na kraj?
Udělám pro normální a korektní komunikaci co bude v mých silách. Atmosféra v libereckém zastupitelstvu nemůže prospět nikomu a ničemu a rozhodně ne řešení problémů města. Snad budou zastupitelé, kteří sedí na obou židlích vidět korektní a věcnou komunikaci jako výhodu. Potěšil mě postoj naprosté většiny zastupitelů Liberce při druhém hlasování. Nechceme jako většinový akcionář toho menšího válcovat a DR je především o práci.

Ještě k té nemocnici asi nenajdeme výbušnější téma. Jde ji vůbec stabilizovat, když se zde střetávají zájmy kraje, města a ještě ke všemu zde sedí lidé z různých politických stran, stranící leckdy různým skupinám?
Velká firma, zdravotnictví a dva akcionáři zastupovaní zastupitelstvy. To je prostě realita, ze které je potřeba vycházet. Bude nutné hledat řešení, která budou v DR podpořena zástupci obou akcionářů a také zaměstnanců. Osobně se nebudu účastnit žádného válcování. Vzhledem k problémům s financováním je nutné, aby všichni vzali rozum do hrsti a pracovali na společném cíli, kvalitní a ekonomicky udržitelné nemocnici pro obyvatele kraje, ve které je celá řada špičkových pracovišť a mimořádně kvalitních odborníků.

Naše politika vyrůstá zespoda

Jste jediný hejtman, který není spojen s žádnou parlamentní stranou, i když vám mnozí podsouvají spojitost s TOP 09. Ty spekulace jste posílil, když jste v prezidentské volbě podpořil Karla Schwarzenberga. Jak je to tedy s tím vaším členstvím/nečlenstvím v TOP 09? Můžete to trochu osvětlit?
Jsem členem SLK, které jsem v roce 2008 spoluzakládal. Jsem také registrovaný příznivec STAN, kde jsem za Liberecký kraj členem předsednictva. Nejsem členem jiné politické strany. Kandidáti nominovaní SLK byli na parlamentní kandidátce TOP 09 a také díky nim se podařilo zvýšit příjmy malých měst a obcí, nebo prosadit přísnější pravidla pro veřejné zakázky. Na kraji jsme především jako reprezentanti politiky, která vyrůstá zespoda, z měst a obcí směrem na regionální úroveň. To považuji za mimořádně důležité a výjimečné. Naprostý opak centralismu většiny politických stran.

Zároveň jste kromě Prahy jediným nelevicovým hejtmanem. Nemůže vás to při mezikrajských jednáních nějak limitovat? Vzpomeňte na vaše předchůdce sociální demokraty, ti se také v jednom kuse vymlouvali, že s nimi vláda ODS a TOP 09 nemluví a ani oni s ní nemluvili…
Jako starosta jsem prožil čtyři roky vlády ČSSD, vládu ODS, SZ a KDU-ČSL a nyní ODS, TOP 09 a VV. Nikdy jsem se nevymlouval na stranickou příslušnost lidí, se kterými je při hledání řešení potřeba jednat. Nedělám to ani nyní, běžně komunikuji s hejtmany Franzem a Netolickým v rámci NUTS Severovýchod a pracovní schůzka s hejtmanem Bubeníčkem byla věcná a nikdy jsme neměl pocit, že by do věcných debat a hledání řešení někdo tahal stranickou příslušnost. Tak jako teď jednám se současnými ministry o pomoci kraji při financování povodňových škod, budu o problémech kraje a jeho obyvatel jednat po parlamentních volbách s ministry novými, ať už budou nominováni jakoukoliv stranou.

Minimální personální změny

Každý nový politik si s sebou přináší tým lidí. Vy jste ale, pokud jsem správně informován, tým příliš neobměnil, nepočítám-li vaši asistentku. Mnozí to brali jako sympatické gesto, že jste nezačal hon na čarodějnice. Jak moc se vůbec krajský úřad personálně za vaší krátké vlády proměnil?
Nikdy neexistovala žádná skupina která by před volbami čekala na teplá místa na kraji nebo v krajských firmách. Politici dělají velikou chybu, pokud na místa například vedoucích odborů nevybírají skutečné odborníky, kteří jsou ve výběrových řízeních ti nejlepší. Musím potom spoléhat na práci lidí, kteří na tom kterém místě nemají co dělat. Personální změny jsou minimální a souvisí například z odchody na mateřskou dovolenou. Předpokládám ale, že krajský úřad bude postupně procházet určitým zeštíhlováním.

Jak si Martin Půta zvykl na roli hejtmana a co na to jeho rodina? Na posledním zastupitelstvu jste si posteskl, že vás žena čeká s večeří a vy místo toho schůzujete…
To byl trochu vtip a povzdech nad tím, jak jsou někteří zastupitelé schopni několikrát zopakovat stejné argumenty. Žena měla narozeniny a nevěřila, že ji stihnu vzít na slíbenou večeři. Stihnul jsem to… Času je méně než na pozici starosty, ale pokud chce člověk věci dělat pořádně, tak se jí musí věnovat bez ohledu na to, jestli se jedná o hejtmana, starostu nebo redaktora novin. Navíc mě to baví, moje ambice je dělat věci rozumně, slušně o odpovědně a použít zkušenosti, které mám z pozice starosty. Žena je statečná a rodině se snažím věnovat co to jde… Dcery ale říkají, že radnice v Hrádku byla hezčí než panelák v Liberci.

Vím o čem mluvíte, často večeřím až pozdě večer za nelibých pohledů mé ženy. Stíháte třeba relaxovat a dělat něco jiného než „hejtmanování"?
Těším se na jaro a na zahradu, ve volných chvílích trochu sportuji a snažím se číst, občas jít do kina nebo divadla. Ideální to asi není i moje žena občas vrhá nelibé pohledy.