Tanvald, Smržovka a Jablonec přibyly mezi města, která začala využívat projekt Asistentů prevence kriminality. Ve všech si jejich práci chválí a i v dalším roce chtějí v tomto projektu nadále pokračovat.

Už v červnu se asistenti objevili v ulicích Tanvaldu a Smržovky. V prvně jmenovaném městě si jejich práci chválí. Díky nim totiž město dokázalo zdvojnásobit počet lidí, kteří dohlížejí na bezpečnost. „S jejich prací jsme spokojeni a s tímto projektem chceme pokračovat i v dalším roce," sdělil starosta Vladimír Vyhnálek.

Počet asistentů se v Tanvaldě rozrostl

Během tohoto roku se zde počet asistentů rozrostl na šest. Původně město začínalo s dvěma dvojicemi. Náklady na ně jsou hrazeny z evropských fondů.

O něco později byli do týmu přijati ještě další dva asistenty prevence kriminality v rámci veřejně prospěšných prací. Městská policie (MP) Tanvald, pod níž asistenti spadají, má v současnosti čtyři členy. „Činnost asistentů prevence kriminality obecně považuji za velice přínosnou a jsem rád, že v Tanvaldě jsou," sdělil na listopadovém zastupitelstvu vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR Tanvald Jan Hlubuček.

Dále dodal, že asistenti nemohou nikdy nahradit strážníka městské policie, ale jsou dobrým nástrojem na zajišťování prevence, která je důležitá. Policisté a strážníci totiž zajišťují spíše stránku represivní.

Smržovka má dvě asistentky

O dotaci na tento projekt budou v roce 2016 žádat také ve Smržovce. „Určitě chceme pokračovat," informoval starosta Marek Hotovec. Dodal, že opětovná žádost se podává na začátku roku, ale jejich činnost se do doby jejího schválení nebude přerušovat, stejně jako tomu bude i v ostatních lokalitách Jablonecka, kde asistenti mají.

Smržovka je navíc jedním z mála měst, kde v této roli působí ženská dvojice. S tím ovšem podle starosty není nejmenší problém a se změnou se nepočítá ani v příštím roce. „Pracuje se s nimi skvěle. Navíc se samy aktivně zapojují a oslovují občany," informovala dříve jejich mentorka Zuzana Nechanická, která je zároveň vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR ve Smržovce.

O měsíc později, tedy v červenci, než tomu bylo v Tanvaldě a Smržovce, nastoupili do služby asistenti prevence kriminality také v Jablonci nad Nisou. Spadají pod místní Městskou policii a jejich úkolem je pracovat zejména v rizikových lokalitách a komunikovat s tamními obyvateli. Strážníci, sociální pracovníci i vedení města hodnotí jejich činnost jednoznačně pozitivně. Právě díky práci asistentů klesl počet přestupků na problematických místech ve městě v některých místech až na polovinu.

„Asistenti přestupky neřeší, pouze aktivně komunikují, napomenou, domluví, a teprve, když to nepomůže, informují mentora a ten volá hlídku," vysvětluje ředitel jablonecké Městské policie Luboš Raisner. Působištěm asistentů je zejména autobusové nádraží, Dolní náměstí, ulice Dlouhá, Liberecká, Na Vršku, Podzimní, Pionýrů nebo Janovská. Často jsou vidět v parcích v Tyršových sadech, v ulici 5. května, Pod Baštou, u Rehavitalu nebo na Žižkově vrchu. Upozorňují na nevhodné či hlučné chování, zaměřují se na nezletilé kuřáky či skupinky popíjející alkohol nebo bezdomovce. Když je potřeba, informují rodiče malých výtečníků.

Oba asistenti byli rekrutováni z řad Romu. Díky tomu mají lepší znalost prostředí. Vědí, kdo ke komu patří a v mnoha případech mají v komunitě větší respekt než strážníci. Jejich činnost je přínosná i pro sociální pracovníky „Velmi úzce s asistenty spolupracujeme, vyměňujeme si zkušenosti a informace, doprovází mě nebo moje kolegyně do problémových lokalit k romskými i neromským klientům. Vybrali jsme dobře," chválí práci obou asistentů prevence kriminality sociální pracovnice Anna Cínová.

Dotaci na asistenty prevence kriminality ve výši 248 tisíc získalo město od Ministerstva vnitra v rámci programu prevence kriminality na zřízení pozic dvou asistentů, jejich proškolení, provoz a supervizi mentorem na dobu 6 měsíců. „Začátkem roku budeme opět Ministerstvo vnitra žádat o dotaci, máme zájem na tom, aby projekt v Jablonci pokračoval," informuje František Chlouba, vedoucí odd. krizového řízení, které projekt v Jablonci zastřešuje.