Měli zviditelnit a propagovat Českolipsko. Obyvatelé okresu o jejich činnosti ale prakticky nevědí a samo sdružení je na pokraji totálního krachu. Sdružení Českolipsko, do kterého jsou zapojeny mikroregiony a svazky obcí na okrese, má statisícové dluhy, a to i na mzdách, nemá peníze na provoz a Česká spořitelna obstavila sdružení před dvěma týdny účet.

Kritickou situaci sdružení, jehož manažerem je někdejší českolipský místostarosta Jan Stejskal a v jehož správní radě zasedají významní politici Českolipska, už několik měsíců řeší města a obce okresu v čele s Českou Lípou, jejíž starostka Romana Žatecká je předsedkyní správní rady (funkci převzala v únoru po Haně Moudré, jež stála v čele správní rady téměř deset let).

Situace sdružení se obstavením bankovního účtu, ke kterému došlo 30. září, zhoršila. O dva dny později rozeslala Romana Žatecká svazkům obcí a měst na Českolipsku „mimořádné sdělení", které má redakce Českolipského deníku k dispozici.

„Dne 30. září byl ze strany České spořitelny obstaven běžný účet Sdružení Českolipsko a byla stržena částka ve výši 95 tisíc korun. Vzhledem k pokračující nedohodě o financování musím v tento okamžik konstatovat, že Sdružení Českolipsko je v platební neschopnosti," napsala ve sdělení Žatecká.

Deník ji včera požádal o vyjádření k situaci Sdružení. Starostka odpověděla, že odpoví až po mimořádném jednání správní rady, které sama svolala a jež se uskuteční už dnes. Kvůli zaneprázdnění v Senátu se omluvil v reakci na žádost o vyjádření také bývalý člen správní rady, senátor Jiří Vosecký.

Z veřejně dostupných materiálů lze jen s obtížemi vysledovat, jak velké jsou finanční závazky Sdružení. Dluhy ale podle všeho dosáhnou minimálně výše někde pod hranicí dvou milionů korun. Na zaplacení nejméně větší poloviny této částky se budou zřejmě muset složit svazky obcí a měst, a dluhy tak zaplatí všichni obyvatelé okresu.

Úvěr má zalepit mezinárodní dotace

Právě proto, že Sdružení Českolipsko bylo dlouhodobě v kritické situaci, sjednalo si už před časem u České spořitelny úvěr, jehož splatnost je v letošním roce. Na jeho splacení ovšem Sdružení potřebuje bezmála 670 tisíc korun, které pochopitelně nemá.

Město Česká Lípa navrhuje, aby se úvěr zaplatil z dotace, kterou by mělo Sdružení Českolipsko získat na přeshraniční německo-český projekt, jehož hlavním partnerem je obdobné německé sdružení ENO, působící v německém okrese Görlitz (Zhořelec). Dotace má dosáhnout výše 681 tisíc korun, takže na splacení úvěru by padla prakticky celá.

Z dluhů, které Sdružení Českolipsko nadělalo, je možné si udělat představu o tom, jakou činnost vyvíjelo. Sdružení totiž například nezaplatilo fakturu za prezentaci na stánku Libereckého kraje na veletrzích Holiday World a For Bikes ve výši 25 tisíc korun. Dalších třicet tisíc korun dluží na pracovních smlouvách a dohodách o provedení práce a má i další nezaplacené faktury za 26 tisíc korun.

Zřejmě největším věřitelem Sdružení je ale město Česká Lípa, kterému propagátoři turismu „visí" 900 tisíc korun. Jde o nesplacenou část půjčky, které město sdružení v minulých letech poskytlo a která už je také dávno po splatnosti.

Problémy Sdružení Českolipsko jsou tak vážné, že některé významné svazky obcí a měst už uvažovaly o vystoupení ze Sdružení. Vyplývá to například ze zápisu z členské schůze svazku obcí Novoborska, které se konalo 4. září ve Sloupu v Čechách, kde starostové z Nového Boru otevřeně spekulovali, co by to znamenalo, kdyby jejich svazek obcí Sdružení opustil.

Sdružení Českolipsko• vzniklo přesně před 10 lety, 19. října roku 2005
• mělo navenek zastupovat zájmy celého okresu jako turistického regionu
• mělo koordinovat aktivity při propagaci cestovního ruchu za účelem zlepšení služeb pro turisty, soustředit regionální nabídky a vytvořit koncepci kulturních a dalších aktivit v regionu, prezentovalo Českolipsko na veletrzích cestovního ruchu
• předsedkyní správní rady je Romana Žatecká, která je paradoxně současně starostkou největšího věřitele Sdružení
• příčiny kritické finanční situace vznikly ale už v minulých letech