Do městské kasy přiteče bezmála 50,4 milionu korun, výdaje pak mají činit zhruba 55 milionů. „Rozdíl mezi příjmy a výdaji je vyrovnán uspořenými prostředky z minulého roku," tvrdí starosta města František Kučera s tím, že na daních město vybere stejně jako v roce 2013 bezmála 42 milionů korun. „To představuje 83 procent rozpočtu příjmů," říká starosta.

Přes jedenáct a půl milionu korun letos padne na opravy. „Položky oprav jsou oproti předešlému roku navýšeny o bezmála tři a půl milionu korun," dodává starosta. Přes 2,5 milionu padne na opravy místních komunikací, opravy bytového fondu přijdou na 1,7 milionu. Opraví se hřbitovní zeď, veřejné osvětlení, dešťová kanalizace, revitalizaci čeká park.

Varování po drátě

Město se dočká také výstražného protipovodňového systému. „Za bezmála 1,8 milionu bude vybudován bezdrátový rozhlas včetně digitálního povodňového plánu," tvrdí Kučera s tím, že na Šenovském potoku vyrostou hlásiče a jakmile hladina nebezpečně stoupne, rozhlas bude obyvatele varovat před velkou vodou. Město bude systém stát 175 tisíc korun, zbytek půjde z dotace.

Za 3,6 milionu korun radnice zateplí mateřinku Mistrovická. Město však budou práce stát jen 1,3 milionu. „Doplatíme dotaci, kterou jsme získali z Operačního programu Životní prostředí," říká Kučera.

Další významnou investicí bude také chodník v Práchni. Před Panskou skálou sice vyrostlo z evropských peněz parkoviště, navazující chodník však nešťastně ústí do frekventované křižovatky. „Chodník prodloužíme k bývalému železničnímu přejezdu, přistavíme asi 260 metrů," říká starosta. Město za stavbu zaplatí zhruba 850 tisíc korun. „Je ale ještě možné, že dosáhneme na dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 85 procent nákladů," podotýká starosta.

„Hospodaření města budeme opět sledovat měsíčně a kontrolovat čtvrtletně v radě města. V průběhu roku budeme hledat další příjmové zdroje, zejména v podobě dotací, grantů, operačních programů apod. Schválením rozpočtu má město vytvořeny reálné předpoklady pro ekonomickou stabilitu v letošním roce," dodává starosta.