Ohromné zlepšení pro studenty odborných oborů na Českolipsku a v Libereckém kraji, tak by se dal shrnout projekt, na kterém už několik let pracují školy a jejich zřizovatel, Liberecký kraj.

Pokud vše dopadne dobře a na základě dlouhodobě připravované žádosti získá kraj potřebnou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, vzniknou na osmi krajských středních školách Centra odborného vzdělávání za zhruba 450 milionů korun. Tři z nich na Českolipsku.

„Projekty jsou zaměřeny na výstavbu nových nebo na rekonstrukci stávajících učeben pro odborné předměty, včetně potřebného zázemí pro žáky i učitele. Součástí je také pořízení vybavení jednotlivých učeben a dalších prostor," říká Alena Losová, radní resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Libereckého kraje.

3D tisk skla

Velké plány mají v šenovské sklářské škole, projektují zde třípatrovou vestavbu do nevyužitého prostoru mezi dvěma budovami, která by měla do budoucna sloužit studentům z Libereckého kraje a okolí jako uměleckoprůmyslové centrum.

„Mělo by to obsahovat spojení tradičních a moderních technologií kolem skla a kovu," říká ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově Pavel Kopřiva s tím, že by neměly chybět ani technologie doslova supermoderní, jako řezání laserem nebo 3D tisk skla, který v nedávné době vyvinula prestižní americká univerzita MIT. „Na projektu intenzivně pracujeme už více než rok a půl," dodává Kopřiva.

Letité stroje

Ve střední průmyslové škole mají připravený projekt kompletní rekonstrukce a odborných dílen, jako je soustružna, kovárna nebo frézárna. Současné vybavení, na kterém se učí budoucí strojaři a inženýři, pochází z dob, kdy byla škola založena. „Pokud se nebavíme o dílně s CNC stroji, která je částečně zmodernizovaná, je většina ostatních dílen prakticky ve stavu z padesátých, šedesátých let," říká ředitel českolipské Střední průmyslové školy Petr Veselý. Do budoucna by se tak škola stala krajským středobodem strojírenství a informatiky.

Českolipská Střední průmyslová škola není jediná, jejíž vybavení pochází z dob založení. A proto se na možnou finanční podporu a s tím související vylepšení podmínek pro vzdělávání studentů těší i na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v České Lípě. Zde by mělo vzniknout odborné centrum služeb.

„Jednalo by se hlavně o investiční záležitosti. Těžištěm jsou stavební úpravy. Jedná se o finance, ke kterým by se škola těžko dostávala," říká ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Milan Kubát.

Žádané obory

Na dvou odloučených pracovištích chtějí zrenovovat odborné dílny pro velice žádané obory, jakými jsou elektrikář, kuchař, cukrář instalatér, automechanik a mnohých dalších ze širokého spektra, které škola nabízí. Vzniknout by měla i multimediální přednáškové místnosti.

„Už dneska neděláme výkresy rukou a díky dotaci by se měly zmodernizovat čtyři počítačové učebny, kde se studenti například učí pracovat v CADu," pokračuje Kubát.

V případě schválení celého projektu nepřijdou zkrátka ani další odborné školy v Libereckém kraji. Ve vysokém na Jizerou je v plánu centrum pro automobilový průmysl, v Liberecké průmyslovce centrum pro strojírenství a elektrotechniku, v Jablonci se zaměří na řemesla, v Turnově na techniku, a konečně ve Frýdlantu cílí na zemědělství.

Plánované investice pro jednotlivé školy se pohybují mezi pětatřiceti a šedesáti miliony korun.

„Celková investice za všech osm připravovaných projektů dosahuje 445,58 mil. Kč. Výše dotace, to znamená příspěvek z Evropské unie a státního rozpočtu, bude tvořit 90 % celkových způsobilých výdajů projektu. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace, která je jednou z povinných příloh k předložení žádosti o dotaci," dodává radní resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, Vít Příkaský s tím, že přesné výdaje jednotlivých projektů tak budou známy po jejich dopracování.