Novela zákona č. 250 o rozpočtových pravidlech přinesla na začátku tohoto roku pořádný chaos v dotacích pro organizace závislé na podpoře měst a obcí.

V Jablonci byli mezi prvními, kteří se s problémem vypořádali. V březnu zastupitelé schválili nové znění Zásad pro poskytování dotací a peněžitých darů z městského rozpočtu, nyní projednávali jejich úpravy. „Navržené úpravy vycházejí ze zkušeností s letošním dotačním řízením," vysvětlil náměstek primátora Pavel Svoboda.

K výraznějším úpravám patří možnost stanovit v příslušném dotačním programu paušální výdaje nebo náklady, jejichž výše se nemusí prokazovat, a to do maximální výše deseti tisíc korun.

„Touto úpravou se snažíme zjednodušit administrativu příjemců dotací," vysvětlil Svoboda.

Podle nové možnosti zakotvené v zásadách mohou náměstci primátora navrhnout radě nebo zastupitelstvu ke schválení poskytnutí peněžitého daru, přičemž účel, na který se dar poskytuje, je rozšířený o podporu veřejně prospěšné činnosti.

Zastupitelé projednávali zaktualizovaný text zásad pro poskytování dotací z městského rozpočtu pro poskytovatele sociálních služeb.

Dotační program na podporu sociálních služeb z rozpočtu města včetně pravidel pro poskytování dotací schválí zastupitelstvo vždy na základě doporučení komise humanitní a sociální péče a Řídicí skupiny komunitního plánování. Po té bude dotační program včetně jeho pravidel a termínu pro podávání žádostí o dotaci veřejně vyhlášený. „Žádost se podává na formuláři, který je na webových stránkách města v sekci Magistrát Dokumenty Formuláře, a to vždy pro příslušný program spolu s přílohami," doplnila Markéta Hozová, mluvčí magistrátu.