Jak na náměstí v Tanvaldu? I proto se o posledním srpnovém týdnu sešli studenti architektury s veřejností v rámci workshopu, jež organizoval spolek Nezevli jen tak.

Nyní spolek představil závěry workshopu, se kterými se bude dále pracovat. „Studenti se zabývali prostorem mezi frekventovanou Krkonošskou ulicí a železnicí za areálem bývalé textilní továrny Seba," popsala Eva Kubjátová za spolek Nezevli jen tak.

Během tří dnů intenzivní práce na návrzích vzniklo mnoho zajímavých nápadů, které se týmům podařilo zahrnout do svých projektů.

Pro studenty i místní byly v rámci workshopu připraveny večerní přednášky. Během prvního večera se studenti seznámili s Tanvaldem život v Tanvaldu dříve a dnes představil bývalý starosta Petr Polák, s přednáškou o městě z pohledu územního plánování navázal Michal Štim a na závěr přiblížil Petr Klápště širší urbanistické souvislosti a popsal výsledky participačních setkání. Úterní večer byl už v rukou architektů o práci s průmyslovým dědictvím mluvila Jana Hořická a Jan Pustějovský, možnosti oživení veřejného prostoru a zacházení s ním přiblížil Michal Rouha z ateliéru Povětroň a dále pak architekti z libereckého ateliéru Mjölk.

Ve středu začaly týmy tvořit první návrhy,ke kterým se místní měli možnost vyjádřit hned během večerních veřejných konzultací s odborníky.

V sobotu večer uzavřela workshop prezentace finálních návrhů, během které jednotlivé týmy představily své návrhy veřejnosti i přizvaným architektům.

Diskuse se po skončení prezentace posledního projektu pokračovala ještě dlouho do noci. „Prezentace proběhla v bývalém skladu bavlny, který se tak poprvé otevřel veřejnosti," doplnila Kubjátová.