Lidé v Tanvaldě se budou moci seznámit s materiály projednávanými na zastupitelstvu s předstihem. Dostanou tak komplexnější přehled a budou více informováni. „Chceme jít cestou, kterou jsme deklarovali před volbami," vysvětlil starosta Vladimír Vyhnálek jeden z důvodů, proč se pro zveřejnění rozhodli.

Tento trend transparentnosti je stále více oblíben. Mnoho z odpůrců těchto kroků ovšem argumentuje složitou administrací a zátěží pro úředníky. „Je pravdou, že to určitá práce pro úředníky je, protože ne všechny údaje mohou být zveřejněny. Chceme ovšem, aby byli lidé informováni," dodal Vyhnálek.

Informace, které totiž mají charakter osobních a citlivých údajů, utajovaných informací nebo obchodního tajemství, mohou být důvodem částečného nebo neúplného zveřejnění.

Tento krok kvituje také tanvaldská opozice. „Určitě je to správně, že občané dostanou přístup k informacím," řekl Jaroslav Mikš (ANO 2011). Tento krok totiž požadovalo a zmiňovalo také toto hnutí. Navíc díky němu nebude docházet mezi lidmi k šíření nepravdivých informací. „Myslím, že lidé se s materiály seznamovat určitě budou," dodal Mikš.

Další novinkou zastupitelstva je promítání projednávaných materiálů veřejnosti. „Prozatím to vyřešíme provizorně postaveným plátnem, ale vzhledem k tomu, že máme historickou budovu, budeme hledat optimálnější variantu," slíbil starosta města.