„Již více než půl roku probíhá setrvalá honba na naši ředitelku Janu Polaneckou, potažmo pak i na nás učitele a na celou školu," píší kantoři. „Dehonestující vylhané praktiky, používané starostou Jestřebí a převážnou většinou jeho zastupitelů, jsou nejen těžko akceptovatelné, ale dotýkají se i naší profesní cti."

Kantoři píšou pod tíhou vyhrocené situace, která nyní ve škole v Jestřebí panuje. Honba na ředitelku, kterou popisují, už byla dokonána. Jana Polanecká musela po 11 letech vedení školy opustit.

O dění ve škole se zajímá i policieVyhrocenou situací na základní škole v Jestřebí se už zabývají i policisté. „Na základě oznámení prošetřujeme zmizení šesti USB flash disků z kanceláře vedení školy," potvrdila Ivana Baláková, mluvčí policie na Českolipsku. Co má být obsahem disků, nespecifikovala. „Flešky" měly z ředitelny školy zmizet po odvolání dlouholeté ředitelky Jany Polanecké a tedy faktickém ovládnutí školy vedením Jestřebí.

Starosta Jestřebí Karel Schreiner ji nyní, v průběhu školního roku, odvolal a zdůvodnil její odvolání anonymní anketou (kterou vyplnilo 25 lidí) a zaslanými stížnostmi od učitelů, kteří museli školu opustit.

Teď se kvůli tomu proti němu postavili učitelé. Schreiner včera na dotaz Deníku komentář k aktivitě kantorů odmítl kvůli předchozím článkům a bleskově ukončil hovor.

Proti je i Provodín

Proti Schreinerovi a způsobu, jakým chtěla obec Jestřebí ovládat školu, se už ale postavila i sousední vesnice, Provodín. Její zastupitelé už rozhodli, že si od 1. září zřídí svoji vlastní školu pro první stupeň. Škola v Jestřebí tak přijde minimálně o pětinu svých žáků a tím pádem i o část peněz od státu.

„Zřízením vlastní základní školy již nebude možná snaha většiny zastupitelů obce Jestřebí ovládnout dění ve škole bez vědomí naší obce," říká starosta Provodína Jiří Štěrba. Ten se také už od začátku roku zabývá zvláštním financováním školy v Jestřebí. „Jestřebí na školu dostává nemalé dotace na žáky školy. Provodín nedostává od státu vůbec nic. Naopak ale naše obec investovala další nemalé prostředky na provoz školy," dodává provodínský starosta. „Být zřizovatelem vlastní školy bude z tohoto pohledu pro nás výhodnější."

Jestřebí se nyní snaží zachránit situaci. Minulý týden vyslala obec na jednání do Provodína početnou delegaci, která měla provodínské zastupitele přesvědčit, aby si vlastní školu nezřizovali. Zastupitelstvo Jestřebí už také schválilo nabídku čtyř variant pro Provodín, kterou doplnilo výhrůžkou: „Pokud některý z těchto návrhů nebude akceptován do 31. května…". Jestřebí Provodínu hrozí tím, že si od září otevře všechny ročníky základní školy (a bude tím konkurovat nově otevřené provodínské škole pro první stupeň).

„Vnímám to jako ultimatum a také jako nesmysl. Vždyť oni všechny ročníky mají otevřené už nyní. Navíc i kdyby se naši zastupitelé rozhodli od otevření vlastní školy ustoupit, tak o tom stejně nestihneme rozhodnout do konce května," upozornil starosta Provodína.