Vzhledem ke konci roku se blíží i vypršení pronájmu pro sdružení ArtproProstor, které u veřejnosti vzbudilo zájem o městské lázně v centru Jablonce. Jeho členové usilovali o prodloužení výpůjčky o další rok.

Uzavření dlouhodobého nájemního vztahu jablonečtí radní ovšem odmítli. Lázně totiž nejsou kulturním stánkem a vzhledem ke svému původnímu účelu nesplňují požadavky stavebního úřadu, hygieny a v neposlední řadě ani statika na pořádání akcí kulturního charakteru.

„Budova byla v minulosti zkolaudována jako městské lázně a ke změně využití objektu je nutné povolení stavebního úřadu. Pro vydání souhlasu stavebního úřadu ke změně užívání jsou rozhodující kladná stanoviska dotčených orgánů a to zejména hygieny, požárníků a odpovídající stavebně technický stav objektu. Bez splnění stavebních, hygienických a požárních předpisů, nelze v daném objektu provozovat kulturní stánek," řekla Ivana Řimnáčová, vedoucí odboru stavební a životního prostředí.

Lázně čeká další údržba

Rada města navíc na úvodním prosincovém jednání schválila záměr realizace postupných zabezpečovacích prací v objektu s cílem zabránit jejímu dalšímu chátrání. To zároveň umožní krátkodobé využívání lázní pro pořádání jednorázových kulturních a dalších neziskových a nekomerčních aktivit nejen spolku ArtproProstor, ale i dalším podobným subjektům.

„Děkuji ArtproProstoru za oživení lázní i za to, že členové přivedli do Jablonce i další méně tradiční kulturní formáty, odvedli veliký kus práce. Nyní je zase řada na městě, aby se postaralo o záchranu objektu," sdělil jablonecký primátor Petr Beitl.

Nic nevzdává ani samotné jablonecké sdružení, které má hlavní podíl na zájmu o lázně. „Musíme si to nechat projít hlavou. Chceme tam být, dokud pro lázně nebude investor, ovšem toho budoucího nastavení se bojíme. Pořád tomu chceme dávat koncept. Ráda bych se ještě sešla s někým na magistrátu," shrnula za ArtproProstor Anna Strnadová.

Návštěvnost během několika akcí, které sdružení pořádalo byla obrovská. Zahajovací večer se musel dokonce opakovat a lístky stejně nezbyly na všechny zájemce. Poprvé se v Jablonci objevil také Design market. Jejich aktivita vzbudila mimo jiné zájem o interiér lázní u filmařů i uměleckých fotografů.

Do konce roku se v lázních uskuteční ještě dvě akce. Už tuto sobotu 12. prosince ukáží mladí herci pražské HAMU, co vše je možné vyjádřit pohybem, gestem nebo výrazem. O týden později se potom v prostorech lázní uskuteční Vánoční market. „Jako ArtproProstor budeme pracovat dál i bez samotných lázní, ale nechceme je nechat opět usnout," dodala na závěr Strnadová.

Jisté v tuto chvíli je to, že maximální doba výpůjčky lázní bude od ledna 2016 pro všechny sdružení maximálně třicet dní. Je také možné, že do jednání s vedením města vstoupí i investor, který pro lázně najde nové využití.