Zastupitelstvo města Doksy schválilo při svém posledním zasedání záměr vybudovat v prostorech bývalých učeben SOŠ v zámeckém parku Komunitní dům seniorů ve variantě s multifunkčním sálem a komunitním prostorem.

„Cítíme, že je ve městě potřeba poskytnout seniorům bezbariérové bydlení. Ve městě je pár panelových domů, ale žádný z nich není s výtahem a pro staré lidi je pak komplikované v takovém domě žít," říká starostka Doks a zároveň předkladatelka návrhu Eva Burešová.

Objekt, ve kterém by mělo centrum vzniknout, je poměrně nový, byl postaven v 80. letech 20. století a sloužil jako učebny pro Střední odborné učiliště Česká Lípa. Obdélníková budova o dvou nadzemních podlažích v lukrativním sousedství zámeckého parku je v současnosti nevyužívaná.

„Je to nejmladší a nejzachovalejší budova v areálu," vysvětluje Burešová, proč pro zmíněný záměr vybrali právě tento objekt.

V blízkosti doskského zámku by tak mělo vzniknout 16 bezbariérových bytů. Druhá část objektu bude mít smíšenou funkci. V přízemí počítá projekt s ordinací lékaře, ošetřovnou a společným prostorem pro setkávání seniorů a pořádání různých workshopů. Tento prostor pak bude propojen s krytou terasou, směřující do zeleně a kuchyňkou se skladem. Počítá se s vestavbou multifunkčního sálu, který by mohl sloužit širokému spektru aktivit.

Vedle budovy by mělo přibýt i nové parkoviště pro jedenáct automobilů.

„Prioritně to děláme pro naše obyvatele," přibližuje Burešová skladbu potenciálních klientů nového zařízení.

Projekt počítá kromě dispozičních úprav i se sanací zdiva, opravou nosné konstrukce, celkovou výměnou vnitřních rozvodů, zateplením objektu a v neposlední řadě i s úpravou okolních prostranství.

Kdo to zaplatí

„Projekt je teď ve fázi zpracování studie, budeme dělat projektovou přípravu a na základě toho i ekonomickou analýzu," vyjmenovává Eva Burešová některé kroky, potřebné před samotným započetím stavebních prací. Podle ní dále záleží na tom, jak se městu podaří získat finanční prostředky z vnějších zdrojů a kolik bude případně třeba vydat z obecního rozpočtu.

Předběžný odhad nákladů je necelých devatenáct milionů korun. V této ceně je zahrnuta orientačně cena vnitřního vybavení komunitního prostoru mobilním nábytkem, vybavení bytů a komunitního prostoru kuchyňskými linkami a vestavěným nábytkem. Venkovní úpravy jsou rovněž započítány v rozsahu návrhu. V ceně není započítána kupní cena objektu a přilehlých pozemků, neboť ty jsou ve vlastnictví města Doksy.

Vizualizace centra pro seniory.