Přestože do komunálních voleb chybí ještě tři týdny, v celkem 11 obcích na Českolipsku už znají jméno vítězné strany nebo hnutí. V těchto obcích totiž půjde do voleb pouze jediná kandidátka. Nikdo další se nepřihlásil.

Voliči tak nebudou vybírat mezi různými volebními programy, ale prostřednictvím preferenčních hlasů pouze ovlivňovat úspěch jednotlivých kandidátů. Nové zastupitelstvo pak může mezi sebou jako starostu zvolit kohokoliv: kandidáta s největším počtem preferenčních hlasů, ale bohužel také někoho, kdo takový úspěch u voličů neměl.

Obava z radikálů

Z jediné kandidátky budou letos vybírat například lidé v úspěšné a rozvíjející se obci Prysk. Je to přitom poprvé, co tady takový stav nastal. Doposud tu bylo obvyklé, že jednotliví kandidáti „bojovali" sami za sebe a proti sobě. Teď se o hlasy voličů ucházejí společně na jedné kandidátce.

Podle starosty Prysku Jana Svitáka v tom sehrála roli obava z rostoucího počtu různých populistických a radikálních uskupení, která pronikají na komunální úroveň a jsou schopná postavit vlastní kandidátku.

„Volební systém je tak postavený, že díky násobení počtu hlasů znemožňuje samostatně kandidujícím občanům konkurovat volebním stranám," připomíná Sviták. „Dochází tak k situacím, kdy jednotliví kandidáti získávají sice několikanásobně větší počet hlasů než volební strana, ale přesto se do zastupitelstev obcí leckdy vůbec nedostanou. Především toto byl hlavní důvod, proč jsme se rozhodli kandidovat všichni společně."

Mladý starosta Prysku přiznává, že to možná pro řadu lidí bude komplikace. „Chápu, že jsme někoho postavili před rozhodnutí jak a koho vlastně volit. Myslím ale, že i možnost přidělování preferenčních hlasů je formou, kterou mohou všichni voliči svobodně vyjádřit svou vůli a je na zvolených zastupitelích, jak s těmito výsledky při volbě vedoucích orgánů obce naloží," odpověděl starosta.

Kromě Prysku už znají vítězné uskupení také v Blatcích, Hamru na Jezeře, Holanech, Kozlech, v Lukách, na Slunečné a na Svojkově, v Tachově, Velkém Valtinově a ve Vrchovanech.

Zajímavé také je, že v Prysku ve volbách nikdo neprohraje, všichni kandidáti totiž mají jistotu zvolení. Na jediné kandidátce jich je právě devět a devítičlenné bude i nové zastupitelstvo. Obdobně to je v některých dalších, výše zmíněných obcích. Jistotu zvolení tak mají například kandidáti v Holanech, kde jedinou devítičlennou kandidátku vede do stejně početného zastupitelstva starostka obce Andrea Subotová.

Výjimkou jsou například Blatce nebo Luka, kde na jediné kandidátce do pětičlenného zastupitelstva kandiduje šest lidí. Jeden tak bude muset po volbách z kola ven. Na Kozlech budou dokonce dva poražení, do sedmičlenného zastupitelstva kandiduje hned devět lidí.

Maximální možný počet kandidátů upravuje zákon. V obcích, kde je zastupitelstvo jen pětičlenné, může na jedné kandidátce společně figurovat šest lidí, do šestičlenných zastupitelstev může kandidovat maximálně osm a do sedmičlenných devět lidí.