Barokní kostelík v Křižanech na Liberecku se veřejnosti otevírá jen párkrát do roka. Půvabný malovaný interiér s křížovou cestou a sochou patrona sv. Maxmiliána notně nahlodal čas. Stejně jako zdejší varhany. Právě ty byly důvodem, proč se kolem unikátního nástroje z dílny proslulé varhanářské rodiny Paštikových sešla v sobotu odpoledne třicítka místních i přespolních. K vzácnému nástroji zasedl hudebník, skladatel, publicista, ale především na varhany, organolog Radek Rejšek. Do Křižan přijel v rámci projektu „ Za varhanami kostelů litoměřické diecéze", jehož cílem je představit vzácné nástroje v ohrožení.

Válka jim neublížila

A vzácné jsou hned z několika důvodů. „Kromě toho, že jejich autor Josef Paštika byl opravdu fenomén, reprezentují nádherný typ pozdně romantických varhan z konce 19. století. Zůstaly zachovány v téměř původním stavu, včetně cínových píšťal, což je velmi vzácné, protože za první světové války byly cínové součásti varhan zpravidla rekvírovány pro vojenské účely," říká znalec a usedá k nevelkému skřínkovému nástroji s dvěma manuály.

Zazní skladba Josefa Ignáce Linky z nedalekého Bakova nad Jizerou, která by měla dát vyniknout možnostem vzácného nástroje. „Intonoval je skutečný mistr, protože u varhan nejde jen o to je vyrobit, ale dát jim zvuk. Na to umění musí být člověk s vytříbeným hudebním vkusem, manuálně velmi zručný," pochvaluje si odborník.

Záchrana je možná

První tóny vánočního oratoria bohužel odpovídají stavu nástroje. „Teď se nelekněte," upozorní Rejšek, než se ozve jeden tón. Zvuk připominá sirénu. „To ještě nic není, v jednom kostele vyběhla k mému překvapení z varhan kočka," dodává, než se nástroj znovu rozezní. Ventily jsou zatuhlé, potřebují podle jeho slov „rozehrát". Dohraje a otočí se k lidem, kteří mu doslova visí na ústech. „Z pohledu varhanářského jde o banality," konstatuje. První optimistický odhad zní, že zrestaurovat by se mohly už za půl milionu. „Ale je to jako se starým domem. Myslíte, že stačí vyměnit střechu a když ji sundáte, zjistíte, že jsou shnilé krovy. Bylo by potřeba je rozebrat, zjistit, zda dřevo není napadené červotočem." Realita se spíš přiblíží milionu a čtvrt.

Částka, která z pohledu památky není závratná. Alarmující je však čas. „Myslím, že by se měly peníze sehnat a začít s opravou nejpozději do dvou let. Zatím je tu tak třicet závad, ale za pět let už jich může být šedesát. Také z pohledu inflace hraje čas významnou roli. Je to jako když víme, že pacient do pěti let zřejmě nezemře, ale když ho prohlédneme za tři roky, zjistíme, že už je pozdě," přirovnává.

„Teď oprava varhan nebude stát tolik, stav není tak hrozný, ale za dvacet let je už můžete zamést," dokládá ze zkušenosti Rejšek. Problém je však zdroj peněz. Podle administrátora Michala Olekšáka z Dlouhých Mostů, který má křižanský kostel na starosti, si je farnost sama nemůže dovolit. I když si lidé často myslí, že v rámci restitucí je peněz teď v církvi dost. „Víte, v hospodě se toho řekne dost. Z lidí mluví často neznalost. Pravda je taková, že nám vrátili pár lesů, ale to rozhodně farnost neuživí. Zdejší varhany jsou unikátní, ale když se začne opravovat v jednom kostele, začnou brečet v jiné obci, proč ne taky u nich," říká diakon a administrátor farnosti.

Kostel sv. Maxmiliána v KřižanechKostel v Křižanech je poprvé písemně zmiňován roku 1352. Šlo zřejmě o dřevěnou stavbu. Nejstarší části dnešního kostela stavebně historický průzkum datoval do přelomu 15. a 16. století. Uklidnění situace v zemi po skončení třicetileté války přineslo jeho raně barokní přestavbu. Během 18. století ho obklopil areál doprovodných staveb (fara s hospodářským zázemím, zeď hřbitova s márnicí, výklenková kaple) a soch. Po nuceném odchodu německojazyčného obyvatelstva kostel s celou obcí zchátral. V poslední době se provádějí nezbytné zajišťovací práce. Dvoumanuálové varhany pocházejí z přelomu 19. a 20. století a jsou dílem proslulé varhanářské rodiny Paštikových.

Podstatné je, zda se dokáže domluvit více subjektů. „Jestli dokážeme společně třeba s obcí vypracovat projekt využití, protože když se na ně bude hrát jen při bohoslužbách, zhruba dvanáctkrát do roka, není to z hlediska investice ideální. Pokud se tu budou pořádat různé koncerty, pak to má smysl. Mohla by to být velká výzva a příležitost i pro soukromé dárce, takzvané donátory. Jejich jména by pak mohla v kostele přetrvat několik staletí. Když se do toho nepustíme hned, mohou nám jednou naše děti říct, jak jsme mohli být tak hloupí, že jsme tak krásný nástroj nezachránili," dodává Olekšák.

Kostel podle něj vypadá tak, jak z obce v roce 1946 odešli němečtí obyvatelé. „Od té doby do něj stát nedal ani korunu. Stačilo by málo zrestaurovat varhany, obnovit nádhernou výmalbu.

Ale je to všechno o zájmu společnosti. V Křižanech je přitom opravdu velké množství lidí, kteří přišli o Noci kostelů s dotazem čím mohou prospět. Dnešní mladá generace už není tolik zatížená minulostí a věřím, že budoucnost památek je velká. Sportua zábavy se lidé přejí a zjistí, jakým zážitkem je poslechnout si třeba krásnou hudbu," uzavírá Michal Olekšák.

Nejkrásnější varhany jsou v Hejnicích

Jeho hlas zaznívá neděli co neděli ze stanice Vltava Českého rozhlasu, kde hovoří o unikátních varhanách a zvonech českých kostelů. Co si myslí o severu Čech organolog Radek Rejšek?

Varhan, které jsou ve špatném stavu, je u nás víc než dost. Myslíte, že nezájem je způsoben malým zájmem ateistických Čechů?

Ateismus je v naší společnosti velmi zakořeněný, ale znám mnoho lidí, kteří o sobě tvrdí, že jsou ateisté a přitom mají velmi pozitivní vztah k církevní hudbě i architektuře. Asi to není tím, zda je věřící, ale jaký má vztah ke svému okolí, k místu, kde žije.

Říkal jste, že do varhan se vyplatí investovat s ohledem na perspektivu místa. Co jste tím myslel?

Strašně moc záleží na zájmu lidí. Třeba nedaleko Kadaně jsou naprosto unikátní varhany, ale nikdo tam nechodí, nic se tam neděje. Tamní farář říká, že Sudety jsou místo dvakrát prokleté. Poprvé, když odtud utíkali Češi, podruhé po válce Němci. Ale opačným příkladem jsou nedaleké Paseky nad Jizerou. Počtem obyvatel by mělo jít o místo bez perspektivy, ale stačila jedna manželská dvojice a v tamním kostele vybudovali hudební festival světového významu.

Které varhany v kraji pokládáte za nejlepší?

Jednoznačně unikátní nástrojů v Hejnicích. Přímo v Liberci, v kostele sv. Antonína Velikého jsou varhany, které k nim nemají daleko, i když jsou ve výrazně horším stavu., ale kdyby se zrestaurovaly, je to skutečně luxusní nástroj. A nádherné jsou také třeba varhany ve Frýdlantě.