Nic podobného hygienici už dlouhá léta řešit nemuseli. Loňská epidemie střevní infekce, která v srpnu postihla stovky lidí v Novém Boru a Okrouhlé, byla podle krajské hygienické stanice (KHS) největší dokumentovanou epidemií v historii samostatného Libereckého kraje. Zvracením, průjmy a zvýšenou teplotou trpělo na konci loňských prázdnin více než šest stovek obyvatel. „Kvůli akutním potížím muselo lékařskou pomoc vyhledat 358 lidí, nemocných ale bylo mnohem víc," uvedla Zuzana Balašová, mluvčí KSH Libereckého kraje.

Přestože se souvislost mezi onemocněním a závadnou pitnou vodou nepodařilo laboratorně prokázat, hygienici i Severočeská vodárenská společnost (SVS) oblast bedlivě sledují i nadále. „Lokalitu Nového Boru a Okrouhlé nadále průběžně sledujeme ve zvýšené frekvenci. Flexibilně reagujeme na podněty občanů, evidujeme především podněty týkající se vlastností vody jako je zákal, pach a chuť," píše se ve zprávě o činnosti KHS za loňský rok.

Zdravotní problémy u obyvatel Boru a Okrouhlé začaly loni kolem 20. srpna. Hygienici pak 22. srpna zakázali pít vodu z veřejného vodovodu v části Nového Boru Arnultovice a Okrouhlé, když v ní laboratorní rozbory odhalily fekální znečištění. Ve vodě bylo nadlimitní množství bakterií Escherichia coli a koliformních bakterií, které způsobují průjmová onemocnění a mohou vážně ohrozit zdraví. Zákaz byl odvolán o pět dnů později. Souvislost mezi onemocněním a závadnou pitnou vodou ve vodovodní síti se však nepodařilo laboratorně prokázat.

Dotazníky nepomohly

Odhalit odkud a jak se infekce šířila, nepomohly ani dotazníky, které v postižených obcích vyplnilo 734 lidí. „Z dotazníků vyplynulo, že 693 osob používalo vodu z lokalit, kde byl následně vydán zákaz používání nejakostní pitné vody. 638 osob mělo zdravotní potíže a 153 z nich navštívilo lékaře," doplnila Balašová. Pouze 41 osob uvedlo, že nepoužívalo závadnou vodu, přesto 35 z nich onemocnělo také. Z nich 28 bylo ale podle zjištění hygieniků před prvními příznaky v kontaktu s jinou nemocnou osobou.

S vyhodnocením dotazníků vypomáhali i odborníci z Technické univerzity v Liberci.