Rok 2012. Občanské sdružení European Medicine Association se sídlem v Šimonovicích u Liberce si podává na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy žádost na pořádání sportovní akce Život je sport. Žádost prošla a sdružení obdrželo čtyři a půl milionu korun. Na tom by nebylo nic divného, kdyby žádost nepřišla na ministerstvo až 11 měsíců po stanoveném termínu pro podání žádostí a navíc nesplňovala ani všechny požadavky.

„Zjistili jsme, že ministerstvo vyplatilo dotaci naprosto neoprávněně. Sdružení nemá ve stanovách jako hlavní předmět činnosti sport, není to ani nezisková organizace s celostátní působností ani nezajišťuje pravidelnou, organizovanou sportovní činnost. To všechno přitom byly podmínky pro udělení dotace," říká Olga Málková, mluvčí Nejvyššího kontrolního úřadu, který teď chyby odhalil. A zjištění je mnohem víc. Nepravdivé byly i údaje o členské základně. Zatímco v žádosti jsou zmíněny desítky lidí, ve skutečnosti má European Medicine Association jen 16 členů.

Komu šly peníze?

Ve výroční zprávě z ledna 2013 stojí, že European Medicine Association sdružuje lidi se zájmem o medicínu, informuje své členy o nových směrech v medicíně a v prevenci civilizačních chorob, zvyšuje profesní úroveň členů sdružení a pořádá přednášky, kurzy a semináře rovněž pro členy sdružení. Předsedou spolku je Josef Pokorný. Kontaktovat se nám ho ale nepodařilo.

Akce, na kterou dostalo sdružení čtyři a půl milionu korun, nesla název Život je sport. V žádosti o dotaci stojí, že mělo jít o sportovně kulturní a společenskou akci, která otevře brány všech dostupných sportovišť, sportovních klubů a center v kraji a to v jeden den, kdy bude každému návštěvníkovi představen klub se svými sportovními možnostmi a nabídkou pro každého zájemce o sport. Vyvrcholením měla být odpolední show s vystoupením známých zpěváků a sportovců. Show se měla odehrát 29. září 2012 v PKO v Lidových Sadech. Z archivu PKO ale vyplývá, že žádná taková akce pod hlavičkou Život je sport u nich neproběhla.

„Je udivující, jak mohlo ministerstvo na takovou věc dát dotaci, navíc někomu, kdo nemá se sportem nic společného. Máme silné podezření, že sdružení celou dotaci zneužilo, protože u většiny dodavatelů projektu Život je sport byly při kontrole NKÚ zjištěny personální a majetkové vazby právě na členy občanského sdružení European Medicine Association," uvádí mluvčí NKÚ Málková.

Ani v samotných Šimonovicích nemají o aktivitách sdružení ponětí. „Nikdy jsem o tom sdružení neslyšela. Vím jen, že v tom objektu, kde mají mít sídlo, bylo sportovní středisko, tělocvična. Ale už delší dobu jsem neslyšela, že by se tam něco dělo," říká starostka Šimonovic Leona Vránová.

Podle NKÚ přitom nejde o jediný případ, kdy MŠMT vyplatilo dotaci neoprávněně. „Zjistili jsme, že v letech 2011 2013 šla na dotace skoro jedna miliarda korun příjemcům na základě neúplných, chybných, pozdě doručených nebo zcela chybějících žádostí o dotace," zdůrazňuje Málková.

Některé sportovní svazy totiž dostaly peníze, aniž by o ně žádaly. Například Český atletický svaz dostal 250 000 Kč na Memoriál Ludvíka Daňka v Turnově, i když si žádnou takovou žádost nepodal. Podle NKÚ je tak evidentní, že ministerstvo v letech 2011-2013 rozdělovalo peníze naprosto neprůhledně. V té době vedli resort postupně ministři Dobeš, Fiala a nestraník Štys. Náměstkem pro sport byl po celou dobu Jan Kocourek. Současný ministr Chládek už pravidla pro rozdělování peněz do sportu zpřísnil, aby k podobným věcem nedocházelo. Program, ze kterého dotace na sportovní akce šly, byl zrušen už vloni. Ministerstvo teď zvažuje případné postihy.