Více než pět miliard korun z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu (ROP) Severovýchod již přispělo v uplynulých sedmi letech ke zlepšení provozu na silnicích druhé a třetí třídy. Ty patří k těm, které jsou většinou v tom nejhorším stavu. Výmoly a někdy jen narychlo „zalátané" díry se pomalu stávají minulostí. Díky evropským dotacím už bylo rekonstruováno nebo modernizováno více než 220 kilometrů silnic.

„Výstavba, rekonstrukce a modernizace silnic druhé a třetí třídy je jednou z oblastí, kam směřuje velká část finančních prostředků, které Regionální operační program Severovýchod přerozděluje. Zlepšit silniční síť v regionech, a dopřát tak řidičům lepší komfort při cestování a zároveň zvýšit bezpečnost je jedním z cílů programu a zároveň prioritou všech tří krajů," uvedl předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

1 miliarda za 7 let

Liberecký kraj dostal z fondu za posledních sedm let více než 1 miliardu korun. Peníze byly použity na výstavbu nebo opravu silničních úseků. Většina byla dokončena. Během podzimních měsíců by měly být dokončeny ještě další čtyři úseky.

Zima zkomplikuje práce

„Skončit by měla rekonstrukce části silnic II/268 a II/270 v Mimoni a výstavba nové okružní křižovatky, stejně jako úprava silnice III/217 v Krompachu. Hotová je již křižovatka v ulici České Mládeže v Liberci, ale ještě čekáme na oficiální předání a měla by skončit i rekonstrukce nemocniční ulice v Tanvaldu," řekla Jana Vlčková z Krajské správy silnic Libereckého kraje a dodala, že ostatní projekty, na které čerpá kraj peníze z ROP Severovýchod, skončí podle toho, kdy začne zima a skončí stavební práce. Jenom na tyto čtyři jmenované projekty získal Liberecký kraj dotaci ve výši 120 milionů korun.

„Důležitou stavbou v kraji, která by měla být hotova do konce prázdnin, je například rekonstrukce silnice z Krompachu na Českolipsku k česko-německé hranici. Původně velmi úzká silnice, kde měla auta problém se vyhnout, bude nyní rozšířena, vzniknou nové chodníky i takzvané zálivy pro autobusy. Tady byla schválena dotace více než 27 milionů korun," řekla tisková mluvčí ROP Severovýchod Sylvie Špryňarová.

Nová výzva, peníze jsou

Vypisované dotační pobídky programu se liší podle procentuální částky, kterou se kraj musí podílet na financování rozpočtu stavby. Většinou se jedná o 15 procent, které musí kraj uhradit z vlastního rozpočtu. Zbytek peněz dostane z evropských fondů. V některých dotačních kolech ale může být podle Jany Vlčkové udělen grant pokrývající i 100 procent nákladů.

„Výbor Regionální rady Severovýchod na svém posledním zasedání schválil vypsání další výzvy v oblasti podpory rozvoje silniční dopravní infrastruktury. Projekty bude možné předkládat od 2. září do 31. října 2014," oznámil ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Zdeněk Vašák. Nejnovější výzva nevyžaduje finanční spoluúčast příjemce dotace. Kraj se tedy bude pravděpodobně snažit získat peníze i z této výzvy, ze které může zaplatit projekty a nezatížit krajský rozpočet.