Jedním z projednávaných bodů na posledním zastupitelstvu v Tanvaldě byla také nabídka na výkup objektu na bývalém autobusovém nádraží, který místní přezdívají dům hrůzy. „Na jednom z jednání jsem vyzval zástupce vlastníka této nemovitosti, ať nám v případě zájmu zašle nabídku k výkupu tohoto objektu," vysvětlil starosta města Vladimír Vyhnálek.

CENU NEAKCEPTOVALI

Jednatel pražské firmy RIAL, spol. s.r.o., Zdeněk Pýcha v dopise adresovaném městu, vyzdvihuje význam lokality, ve které dům stojí a označuje ji za strategickou. „Vzhledem k výše uvedenému a také vzhledem k nezanedbatelným příjmům, které nám nyní plynou z pronájmu 19 ti bytových jednotek, si naši nemovitost včetně přilehlého pozemku ceníme na částku devět milionů korun," napsal.

Požadovaná cena, i vzhledem k tomu, že město nepočítalo s následnou rekonstrukcí objektu, ale chtělo jej srovnat se zemí, však odradila všechny zastupitele. Při hlasování totiž nikdo nezvedl ruku pro koupi.

Zastupitelé v Tanvaldě odhlasovali usnesení, kde by město mohlo akceptovat návrh, který by nepřevyšoval cenu vycházející ze znaleckého posudku. „Vycházíme z pravidel, které tady máme," řekl starosta.

Devítimilionová nabídka zarazila také senátora Jaroslava Zemana, který spolu s Vladimírem Vyhnálkem inicioval jednání do něhož se zapojili jak zástupci vlastníka nemovitosti, tak zástupci státních orgánů. „To je výsměch. Kdyby byli alespoň trochu normální, tak to je i za dva miliony drahé," rozčiloval se senátor.

Vývoj kolem tohoto domu zajímal i ředitele Odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR Davida Chovance. Ten se na základě pozvání Jaroslava Zemana v Praze znovu sešel se zástupci samospráv Mikroregionu Tanvaldsko.

Jestli přijde městu nová nabídka, není jasné. Jednatel RIAL, spol. s.r.o. Zdeněk Pýcha se nechce k věci vyjadřovat. „Nemám na vás teď čas," řekl naposledy a nejinak tomu bylo i v předchozích případech. V dopise tanvaldským zastupitelům ovšem napsal: „Pokud nemáte o koupi výše uvedené nemovitosti zájem, upozorňujeme vás, že v rámci našeho silného sociálního cítění budeme i nadále podporovat sociálně slabé spoluobčany tím, že jim budeme pronajímat byty za velmi levné nájemné."