Velkou měrou se na tom podepisuje jeho ředitel Miloš Kadlec, který zde působí od roku 1975. I proto se při změně struktury Národního památkového ústavu dostalo Sychrovu mimořádné pocty bude zde sídlit jedno ze čtyř památkových center, jež budou řídit všechny hrady a zámky v republice. Miloš Kadlec bude jeho ředitel.

Reorganizace památkové správy měla několik důvodů. Dosavadních 14 poboček v celé zemi bylo totiž drahých a pracovalo neefektivně. Nové rozdělení na čtyři centra, z nichž jedno bude právě na Sychrově, má památkám přinést více peněz a zjednodušit komunikaci mezi památkami.

Tři kraje pod Sychrovem

„Rok 2013 je pro historii správy památkových objektů velice významný. Leden je měsícem, kdy uplynulo 10 let od založení Národního památkového ústavu. Restrukturalizace přinese zefektivnění celé správy a lepší způsob jejich řízení," konstatuje Miloš Kadlec.

Sychrov má „velet" celkem 18 hradům a zámkům v Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Je to logický krok. Již dříve zde sídlilo územní odborné pracoviště Památkového ústavu, navíc Sychrov byl pro další zámky jistým vzorem, jak přitáhnout davy lidí a přitom nebýt Disneylandem. Toto úspěšné balancování na hraně mezi lidovostí a odborností má být příkladem pro další hrady a zámky.

„Všichni kasteláni památek ve třech krajích budou mými přímými podřízenými, takže veškeré kroky budou konzultovány a podrobovány analýze. Cílem je, aby i další památky na tom byly finančně lépe," potvrzuje Kadlec.

K tomu má podle něj sloužit i zavedení různých slev na vstupném, turistických balíčků a společných akcí, které jednotlivé zámky propojí, ovšem při zachování jejich jedinečnosti.

Už ne žádné výlety napříč staletími

Důraz chce Kadlec klást i na to, aby památky koncepčně vypovídaly o jejich majitelích a obsahovaly výhradně původní místní mobiliář. Dosud například leckde platilo, že zámek byl jakýmsi výletem napříč staletími, kde jste se toho o konkrétních obyvatelích mnoho nedozvěděli. Například zámek Litomyšl byl dosud koncipován jako fiktivní šlechtické sídlo a bývalí majitelé zde nebyli nijak připomínáni. To se má změnit. Brzy už se návštěvníci Litomyšle budou moci pokochat řadou rodinných podobizen Trauttmansdorffů či Valdštejnů.

„Manželkou jednoho z majitelů Litomyšle byla princezna Helena Bavorská, která se měla původně stát manželkou rakouského císaře Františka Josefa I. Nakonec se ale císař rozhodl pro její mladší sestru Alžbětu, zvanou Sissi," připomněl jeden z málo známých historických faktů Petr Weiss, vedoucí odboru správy a prezentace kulturního majetku Územní památkové správy Sychrov.

V této snaze dělat ze zámků namísto zaprášeného skladiště nesouvisejících historických předmětů spíše šlechtická sídla konkrétních lidí je nejdále Hrubý Rohozec v Turnově.

Kastelán Jiří Holub zde během posledních let přeměnil původně anonymní interiér zámku, který byl zasvěcen bydlení a odívání od renesance po secesi v detailní variaci na život posledních majitelů zámku rodu Des Fours Walderode. Přestože expozice připomíná zejména světlé období roku 1932, kdy zde žil Mikuláš Des Fours, zámek před lidmi netají ani posledního z majitelů Karla, který se přihlásil k Velkoněmecké Říši a podporoval Hitlera. To připomínají nejen průvodci během výkladu.