Koncem října tohoto roku byla realizována sdružená e-aukce pro příspěvkové a další organizace Města Železný Brod.

Spolu s nimi se zúčastnila i Obec Koberovy a její 3 organizace, dohromady se jednalo o 16 subjektů. Prostřednictvím e-aukce byly dosaženy velmi zajímavé ceny za odběr elektřiny pro období 1. 1. 2014 31. 12. 2015. V celkovém úhrnu se pro všechny organizace podařilo dosáhnout úspory zhruba 539 837 Kč. Pro město samotné je to pak úspora 347 674 Kč, což znamená snížení ceny o 18,79 %. Výběr nového dodavatele byl pro město realizován prostřednictvím burzovního shromáždění přes Komoditní burzu Praha. Vítězným dodavatelem se stala společnost Amper Market, a.s. a e-aukce byla opět zprostředkována společností eCENTRE, a.s. Ta nyní nabídla ještě výhodnější podmínky.

Ty spočívají v tom, že aukce jsou pro zadavatele poskytnuty zcela bezplatně, jelikož odměnu zaplatí vítězný dodavatel. Vedení města zajistilo možnost eaukce i pro domácnosti a podnikatele. V budově radnice v minulém týdnu skončil sběr žádostí. V případě zájmu se bude sběr dat v horizontu cca 3 - 4 měsíců opakovat. Vedle toho zároveň proběhl na Českomoravské komoditní burze Kladno nákup zemního plynu pro střední odběr na rok 2014 pro Teplo Města Železný Brod, s.r.o. a obě železnobrodské základní školy. Zde byla vysoutěžena cena 701 Kč za MWh, což je o 11 Kč méně než tomu bylo doposud.

„Prostřednictvím aukcí lze ušetřit nemalé peníze. V období 1. října 2012 do 31. prosince 2013 jsme za dodávku silové elektřiny spolu s našimi organizacemi ušetřili 536 tisíc korun, což představovalo snížení ceny o 26,52 procenta. Pro následující období jsme opět dosáhli krásného výsledku a těší nás i úspora za náklady eaukce,"přiblížil starosta Železného Brodu André Jakubička.