AOPK totiž chtěla ještě letos provést náročnou opravu výpustě rybníka ve Starých Splavech. Ta se ale nakonec odloží až na příští rok a začne se s ní až po příští letní sezóně.

„Agentura už má sice hotový projekt, ale stále má před sebou přípravu prováděcího záměru, vyvěšení záměru a výběr firmy, která opravu provede. Než by se toto všechno stihlo, máme půlku listopadu, což by znamenalo, že bychom napouštět začali nejdříve až v půlce ledna a to už by mohlo být pozdě na to, abychom měli jistotu, že to neovlivní příští letní sezónu," uvedla na jednání dokských zastupitelů starostka Doks Eva Burešová.

Nevypouštění jezera také znamená, že se letos nebude konat výlov, se kterým počítala obecně prospěšná společnost Máchovo jezero, která v rámci boje proti sinicím spolupracuje s týmem odborníků, vedených limnologem Jindřichem Durasem.

Opatření odborníků se musí odložit

Ten ještě na začátku léta dokským zastupitelům doporučoval, aby podpořili vypouštění Máchova jezera dva roky po sobě s tím, že takový postup může mít jedině pozitivní dopad na kvalitu vody. K vypouštění jezera dva roky po sobě už ovšem kvůli letošním změnám nedojde a je otázka, zda to vůbec bude možné prosadit.

„Proti vypouštění dva roky po sobě se totiž postavila AOPK, a to s ohledem na ochranu bažin národní přírodní památky Swamp," objasnila starostka Doks.

Jindřich Duras, šéf týmu odborníků, který má Máchovu jezeru pomoci, chce kvůli tomu s AOPK ještě jednat. „Určitě by stálo za to najít způsob, jak to udělat, aby se mohlo Máchovo jezero dva roky po sobě vypouštět, a zároveň to nemělo dopady pro Swamp. Nebo jak by se mohlo vypouštět ve vyšší frekvenci než doposud," komentoval změny uznávaný odborník.

Přiznal, že z toho, že se vypouštění Máchova jezera o rok odkládá, nadšený není. „Nedá se nic dělat. Ale odkládají se tím opatření, která jsme mohli udělat už letos. Především pokud jde o rybí obsádku a podrobnou prohlídku dna Máchova jezera, které údajně částečně brání plné slovitelnosti jezera, již je ale do budoucna nutné zajistit," dodal Duras.