Patří do řádu kytovci, podřádu ozubení a nadčeledi delfínovití. Existuje jich téměř 40 druhů. Člověka zajímali od starověku a těšili se velké úctě – byli často pokládáni za posvátné tvory. Dochovala se jejich zobrazení na vázách, talířích i zdech chrámů a také zprávy o tom, jak zachraňovali lidi před utopením nebo před žraloky.

Jak vidí svět zvířata: Mnohdy úplně jinak, než si myslíme
Jak vidí svět zvířata: Pes, včela, kočka, had a ptáci

KAŽDÝ MÁ „JMÉNO“

Mají vlastní jazyk a jména! Skotští vědci nyní potvrdili, že delfíni skákaví používají k identifikaci unikátní hvízdání, na které odpovídají, když na ně někdo z jejich okolí "zahvízdá jménem“. Jde o první důkaz o pojmenování ve zvířecím světě. Každý delfín vytváří během prvních měsíců života své vlastní typické hvízdání. Pak všem své jméno vytrvale oznamuje. 

Kůže

Většina druhů má velmi hladkou modrou nebo šedavou kůži "sedící“ na tukové vrstvě. Je teplá. Má schopnost se samovolně uzavřít tukem, jakmile je kdekoli porušena.

Potrava

Kromě ryb loví měkkýše, korýše a menší žraloky.

Mláďata

Březost trvá 10 až 12 měsíců. Narozená mláďata matka vynese ke hladině, aby jim umožnila první nadechnutí. Při porodu vždy asistuje jiná samice. Mládě zůstává u matky 18 měsíců až 4 roky.

Ploutve

Hrudní ploutve posazené téměř pod hlavou mají stejné kosti, jako tvoří lidské ruce. Zadní ploutev mají usazenou vodorovně.

Spánek

Delfín nemůže úplně "vypnout“ a spát - to by se utopil. Vždy spí jen jedna jeho mozková hemisféra, ta druhá bdí. Ve spánku krouží v pomalých kruzích.

Rychlost

Většina delfínů pluje průměrně rychlostí 20 km/hod., delfíni skákaví mohou krátkodobě dosáhnout přes 60 km/hod. Mají otvor na vrcholu hlavy, kterým dýchají. Někteří se potřebují nadechnout každých 20 sekund, zatímco oceánské druhy vydrží na jedno nadechnutí i 30 minut.

Sluch

Mají velmi dobrý sluch, zejména pod vodou. Malý sluchový otvor je uložen za okem.

Zrak

Vidí stejně dobře ve vodě jako na vzduchu, dokáže vytočit oko tak, že může sledovat, co se děje nahoře, vpředu i dole.

Tlama

Chuťový smysl mají skvěle vyvinutý. Podle chuti mořské vody mohou hledat potravu nebo třeba najít stopu jiného delfína. V tlamě mají 80 až 200 stejně velikých zubů zahnutých dozadu. Nepoužívají je ke kousání, nýbrž k chytání ryb a hlavonožců.

Echolokátor

Princip spočívá ve vysílání zvuků o frekvenci od 0,25 Hz až po ultrazvuk 80–280 kHz a následném přijímání zvuků odražených. Slouží k orientaci, navigaci a komunikaci. Ozvěnu odeslaných zvuků přijímá zvláštní tuková tkáň u spodní čelisti. Zvuky o nízké frekvenci vysílané z čelního hrbolku umožňují lokalizovat velmi vzdálené objekty, ty o vysoké frekvenci vysílané tlamou pomáhají rozeznávat blízké předměty. Aby prostorová orientace fungovala co nejlépe, má delfín poněkud asymetricky stavěnou lebku.

Velký mozek

Nejznámější je delfín skákavý – tělo má dlouhé 2,5 až 4 m, váží 150 až 390 kg a dožívá se 30–36 let. Pozoruhodný je jeho mozek: lidský váží 1 300 g, delfíní 1 600 g. Z hlediska poměru hmotnosti mozku a těla jsou delfíni na druhém místě za lidmi.

Velikost

Podle různých druhů se jeho délka může pohybovat od 1,2 m do 9 m a hmotnost od 35 kg až po 9 t. Nejmenší je delfín Hektorův, největší kosatka dravá (Orca).

Logo KvětyZdroj: kvety.cz