„U domácího porodu je hlavním nepřítelem čas a nepřítomnost odborníka, který by byl schopen nastalou komplikaci rychle vyřešit,“ říká Miloš Velemínský, primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice České Budějovice.

Souhlasíte s rozhodnutím některých maminek přivést potomka na svět v domácím prostředí?
Primář primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice České Budějovice Miloš VelemínskýZdroj: Archiv Miloše VelemínskéhoZ odborného hlediska s plánovaným porodem v domácnosti nemohu souhlasit. Často přemýšlím o tom, co nastávající maminky k tomuto kroku vede, a snažím se je pochopit. Domnívám se, že mezi tyto okolnosti často patří především špatná zkušenost z průběhu předchozího porodu. U prvorodiček bude hrát roli pravděpodobně nejasná představa o porodu jako takovém, o přístupu personálu, zavádějící informace z dostupných, ale často neověřitelných zdrojů, a v neposlední řadě „módní trend“ a tlak okolí.

Jaká rizika matkám a novorozencům při domácích porodech na rozdíl od porodnic nejčastěji hrozí?
Pokud probíhá porod v porodnici, očekávají všichni, že vše dobře dopadne a domů se vrátí zdravá maminka i miminko. V přístupu k plánovanému domácímu porodu se toto někdy vytrácí. Je to ale otázka svědomí každého zúčastněného. To, že je porod bezproblémový, víte vždy až po tom, co proběhl bez komplikací a maminka i miminko jsou v pořádku. Nikdy to nelze na 100 procent říci dopředu. Umíme identifikovat nastávající maminky, které nějaké riziko v těhotenství mají, a které ne. Přesto to ale ani u těch nerizikových nemusí zaručit, že i porod proběhne stejně hladce jako celé těhotenství. Pokud je třeba rychlého zásahu u domácího porodu, je hlavním nepřítelem čas a nepřítomnost odborníka, který by byl schopen nastalou komplikaci rychle vyřešit.

Kdy lze domácí porod připustit a kdy byste ho nastávající mamince rozhodně nedoporučoval?
Plánovaný domácí porod nemohu primárně doporučit žádné nastávající mamince. Naopak se domnívám, že současný systém moderního porodnictví nabízí mnoho možností, jak se můžeme pokusit přání rodiček zohlednit, a to jak z pohledu prostředí, ve kterém rodí, tak v přístupu personálu, který může v rámci svých kompetencí respektovat i některá méně obvyklá přání nastávajících rodičů.

Nesmíme také zapomínat ani na možnost „ambulantního porodu“, kdy je pobyt rodičky i novorozence ve zdravotnickém zařízení omezen na nezbytné minimum. Pokud to jejich stav dovolí, mohou pak proti podpisu informovaného souhlasu opustit porodnici do několika hodin. Výhodou tohoto postupu je zajištění dostupné odborné péče jak z pohledu porodnického, tak neonatologického.

Budějovická perinatologie se může chlubit snahou vyjít rodičkám v mnohém vstříc. Čím vším dokážete maminkám při porodu přiblížit domácí prostředí?
Naše Regionální perinatologické centrum intenzivní péče se skládá z porodnické a neonatologické části. Čtyřiadvacetihodinovou dostupnost vysoce kvalifikovaného personálu obou pracovišť považuji za klíčovou. Standardně umožňujeme u porodu přítomnost dvou blízkých osob, a to bezplatně. Pokud jde o dispozice našich porodních boxů, tři z nich disponují mimo standardního vybavení také hydromasážními vanami a jeden porodním box je koncipován jako „alternativní“.

Co se týče alternativních porodů, vždy se snažíme vyjít nastávající mamince (rodičům) vstříc, protože většina přání je realizovatelná a vlastně o nic úplně neobvyklého nejde. Specifičtější přání je pak výhodou komunikovat s naším personálem ještě před porodem, aby bylo možné předejít případným nedorozuměním. Pokud je přání rodičky odchylné od standardně zavedených postupů, musí rodička podepsat informovaný souhlas, že si je vědoma rizik pro svou osobu. V žádném případě by také nemělo dojít k ohrožení dítěte. 

Některé nastávající maminky se snaží shrnout svá přání v porodních plánech. Tomu se rozhodně nebráníme. Samotný fakt, že si rodička porodní plán připraví, vede k tomu, že se pokusí svá přání definovat a personál porodního sálu má pak jisté vodítko. Porodními plány se snažíme řídit, ale porod je dynamický proces a někdy jeho průběh vede k tomu, že rodička svá přání přehodnotí. Za zcela klíčovou tedy považuji trvalou interakci mezi nastávající maminkou a personálem porodního sálu.

Pro maminky po porodu naše oddělení disponuje mimo jiné také dostatečným počtem jednolůžkových pokojů, kde mohou být i se svým partnerem. Vybavení pokojů se alespoň částečně snaží nepůsobit „nemocničně“. Klíčovým pro celkový dojem pak vždy byl, je a bude pozitivní přístup personálu. Vždy je to snazší, pokud jsou obě strany naladěny na stejnou strunu.