OČI

Věk nad 50 let, nezdravá strava spolu s nedostatkem antioxidantů, dlouhodobé vystavování se slunečnímu záření a kouření (i pasivní) - to jsou rizikové faktory zvyšující pravděpodobnost vzniku věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD). Toto nevyléčitelné, chronické, progresivní onemocnění postihuje centrální část sítnice, tzv. makulu - žlutou skvrnu, která umožňuje detailní vidění. Pokud se včas neléčí, může vést až ke slepotě. Na světě je VPMD postiženo více než 30 milionů lidí, u nás je to přibližně půl milionu, a v důsledku stárnutí populace počet nemocných stále stoupá. VPMD má dvě formy -suchou a vlhkou. Vlhká, nebezpečnější a velmi rychle se vyvíjející forma, je naštěstí méně častá. Trpí jí asi 10 % pacientů. „Při včasné diagnostice a vhodné léčbě je možné zabránit ztrátě zraku. Je proto velmi důležité, aby každý občan České republiky starší 45 let docházel na pravidelná vyšetření k očnímu lékaři. Predispozici k onemocnění totiž můžete mít i v případě, když se vám zdá, že je váš zrak úplně v pořádku,“ říká MUDr. Ivan Fišer, primář vitreoretinálního centra Evropské oční kliniky Lexum. Vlhká forma makulární degenerace vzniká v důsledku nadměrného působení růstového faktoru, který způsobuje abnormální růst křehkých nových cév pod sítnicí. Ty mohou krvácet nebo z nich uniká tekutina, která poškozuje sítnici a zhoršuje centrální vidění. Léčba spočívá v každoměsíčním, rozhodně ne příjemném, podávaní nitroočních injekcí protilátek proti růstovému faktoru. Oftalmologové vítají, že se v ČR připravuje nová, pro pacienty komfortnější a méně riziková, možnost léčby. Důraz přesto kladou i na prevenci vzniku VPMD, kterou představuje především vyvážená strava bohatá na ovoce a zeleninu s obsahem antioxidantů (vitaminy C a E), minerálů (selen, zinek) a karotenoidů.