V legendách se objevuje minimálně ještě jedna dávná civilizace jménem Lemurie. Zatímco Atlantida je nejčastěji umisťována do oblasti Atlantského oceánu nebo Středozemního moře, Lemurie měla podle jednoho výkladu ležet v Indickém oceánu mezi Madagaskarem a Srí Lankou, podle druhého v Tichém oceánu poblíž Velikonočních ostrovů nebo Havaje.

Jak vypadali Lemuřané?

V západní civilizaci se o Lemurii dlouho nic nevědělo. Poprvé se o ní ve svých knihách zmínila až Madame Blavatská (1831-1891), ruská spisovatelka, mystička a odbornice na dálnovýchodní nauky.

V 80. letech 19. století jí prý kdosi ukázal starodávnou „Knihu Dzyan" z éry před Atlantidou. Podle ní byli Lemuřané jednou ze sedmi „původních ras", které žily v období třetihor, byli vysocí více než dva metry, byli to hermafroditi, vejcorodí, ale zároveň mentálně zaostalí. Šlo o tropickou, venkovskou a matriarchálně založenou společnost. Měla svá centrální místa, kde žily skupiny jasnovidců, věštců a „svatých" jedinců, kteří se zabývali léčením.

Bohové ale prý byli nakonec znechucení jejich stylem života, svrhli Lemurii do moře a přivedli na svět vznešenou rasu obdařenou vysokým intelektem, tedy Atlantiďany. Jiní zase tvrdí, že Lemurii stvořili mimozemšťané a potopila se kvůli obrovskému zemětřesení.

Zmatky s poloopicemi

Zajímavý je i vznik názvu Lemurie. V 19. století řešili biologové záhadu výskytu lemurů. Tehdy žili pouze na Madagaskaru, ale jejich staré kosterní pozůstatky se našly také v Indii. Když se vědci doslechli o ztraceném kontinentu kdesi v Indickém oceánu, rychle vznikla teorie, že mezi Indií a Madagaskarem byla kdysi pevnina, po níž lemuři přešli. Nyní se už ale ví, že Madagaskar byl původně součástí Indie a postupem času „odplaval" i s lemury na současné místo. Zatímco poloopice v Indii vyhynuly, na Madagaskaru se jim stále daří.

To ale není zdaleka všechno. Dodnes se najde řada lidí, kteří jsou přesvědčeni, že se z potopené Lemurie několik jedinců zachránilo a jejich potomci žijí dodnes. V roce 1894 přišel britský spisovatel Frederick Oliver (1864–1934) s názorem, že přeživší Lemuřané žijí v komplexu tunelů hory Shasta v severní Kalifornii. Jiní zase věří, že mezi jejich potomky lze počítat Tamily ze Srí Lanky.

Znal ji i Karel Čapek

Může se zdát, že Lemurie je pouze výmysl nevěrohodné ruské mystičky, ale později se ukázalo, že o ztraceném kontinentu vypráví i řada příběhů, které se dodnes tradují v bájesloví indických Hindů, australských domorodců, Polynésanů a amerických indiánů.

Ať už Lemurie existovala, či nikoli, mezi znalci se stala tajemnou a temnou sestrou Atlantidy. Idea Lemurie se dostala do moderní kultury také v příbězích barbara Conana a Kulla dobyvatele nebo v povídkách H. P. Lovecrafta. Objevuje se také v knize Karla Čapka Válka s mloky jako jeden ze dvou mločích národů.