„Inspiroval jsem se v zahraničí, kde existují třeba jednodenní akce, během nichž majitelé opravují výrobky společně s opraváři,“ říká rodák z Mladé Boleslavi žijící v Praze. Vybaven touto motivací založil proto před pěti lety společně s kamarády server www.opravárna.cz, jenž měl za cíl spojit online dvě strany ty, co opravu potřebují, a ty, co jsou schopni ji vykonat.

Záměr vyšel, server je dnes velikou opravárenskou sítí čítající kolem patnácti set řemeslníků profesionálů i kutilů. Rukama jim prošly už tisíce předmětů.

Jak využít příležitost

Opravárna.cz je internetová platforma, která spojuje zákazníky s opraváři. Zájemce na webu jednoduše uvede typ výrobku a druh poruchy, a počítač vzápětí nabídne opraváře v okolí.

„Situace před pěti lety, kdy jsme společnost založili, byla smutná. Všeobecně jsem se setkával s nedostatkem kvalitních opravářů. Zájemci dlouho se čekali, aby se nakonec dozvěděli, že hodně věcí vůbec nejde opravit. Proto jsme se rozhodli zastřešit jak opraváře domáci mistry, pro něž je opravování radost a jsou schopni opravit i věci, na kterých nedosáhnou velkého zisku, tak odborné servisy,“ vysvětluje podnikatel. I přes velmi širokou síť opravářů se však podaří opravit přibližně jen šedesát procent výrobků.

U zbytku naráží opraváři na limity dané samotnými výrobky. Ty jsou často konstruovány nekvalitně a opra-vit je nelze, případně se zákrok nevyplatí. Nejvíce se opravují elektrospotřebiče, ale také počítače.

Příležitost
Články v rubrice jsou součástí seriálu Deníku, telekomunikačního operátora Vodafone a České spořitelny. Zájemcům radí odborníci z praxe, vysokých škol i bank. Projekt je dlouhodobý. Za výběr odpovídá redakce. Naše e-mailová adresa je: mojepenize@denik.cz.

„Z tohoto důvodu jsme založili neziskový projekt „Opravme Česko“, v rámci kterého se podíl opravitelných výrobků snažíme zvýšit už od výroby, přes prodej a osvětu až po úpravu legislativy,“ říká Jan Charvát. Myšlenka se podle něj setkává s pozitivním ohlasem, a to především v souvislosti s větším tlakem na ekologii. Lidé si uvědomují, že kupování stále nového a nového jednorázového braku není správné.

Jak tvrdí, postupná změna v myšlení a spotřebním chování lidí je zcela nevyhnutelná. Vyzývá k ní i do nového roku: „Je třeba si uvědomit, že planeta není na jedno použití. Tak k ní i přistupujme. Kupujme kvalitní výrobky, a když se pak pokazí, nevyhazujme je, ale opravujme.“

Šroubovák v ruce

Přestože řemeslníků trvalé ubývá, s problémy při náboru kvalifikovaných pracovníků se tvůrci projektů zatím nepotýkají: „Většina řemeslníků se přihlásila sama díky známosti projektu a kampaním na sociálních sítích. Do nedostatečně obsazených okresů občas zaměříme náborovou inzertní kampaň.“

Klíč k úspěchu v hledání kvalifikovaných sil vidí i v samotném mechanismu zprostředkování práce. „Naši opraváři jsou lidé, kteří mají příslušné vzdělání, ale na škole je nenaučili marketing a účetnictví, a tak z obav, že si sami nezajistí dostatek zakázek, jdou dělat raději třeba skladníka, což je škoda. My těmto lidem zajišťujeme dostatek práce a staráme se o to, aby v ruce drželi co nejvíce šroubovák, a co nejméně propisku,“ vysvětluje Jan Charvát. Síť opravářů už pokrývá celý stát, ale najít odborný servis je přece jen snazší ve velkoměstě.

Společnost (právní forma s ručením omezeným) Opravárna rostla v posledním roce rychlým tempem, obrat zvýšila asi desetinásobně. Důvod ke spokojenosti je evidentní.„Projektu jsem věřil natolik, že i s hypotékou a dvěma dětmi na krku jsem svého času nadobro opustil dobře placenou práci v oblasti mediální komunikace, kterou jsem vystudoval, a začal se věnovat pouze svému projektu. Dva měsíce jsem po nocích dělal taxikáře. Pak naštěstí došlo ke zlomu,“ přemítá Jan Charvát.

Začínajícím podnikatelům by doporučil zejména snížit ego: „Řada začátečníků si myslí, že přicházejí s dokonalým nápadem. Obvykle tomu tak není. Je proto dobré vyslechnout si objektivní radu odborníka. Kdybych některé rady sám následoval, ušetřil bych si spoustu času i pádů. A i když člověk nápadu věří, je nezbytná vydrž a často i risk.“

Zpátky do oběhu. Výrobky by neměly končit na skládkách

Průměrný Evropan spotřebuje ročně šestnáct tun materiálu ale jen pět procent hodnoty vrací do ekonomického systému, uvádí se ve studii Cirkulární Česko.

S dnes čím dál rozšířenější myšlenkou, že výrobky by neměly končit na skládkách nebo ve spalovnách, přišel do Nadace Vodafone zakladatel společnosti Opravárna.cz někdy na sklonku roku 2014. Už tenkrát s podporou našeho programu Laboratoř vznikal společný web pro opraváře a šikovné lidi, kteří umí něco opravit.

Zakladatel Jan Charvát se v době zaměřené na výrobu rychloobrátkového (a často i jednorázového) zboží, které se po ukončení životního cyklu nere-cykluje, pustil do novátorského projektu. A to nejen kvůli úspoře primárních zdrojů a ochraně životního prostředí. Platforma už dala práci více než půldruhému tisíci opravářů a servisů.

Na udržitelnost a opětovné použití se čím dál častěji zaměřují i velké společnosti. Například Vodafone ke konci roku 2019 začal v několika evropských zemích prodávat modulární mobilní telefon Fairphone. Opravit a aktualizovat si ho majitel může doma sám.
ADRIANA DERGAM, ředitelka komunikace, Vodafone

Užitečný nápad s celospolečenským dopadem

Podnikatel Jan Charvát měl podle mého názoru skvělý nápad propojení řemeslníků se zákazníky je totiž za současných podmínek života společnosti velmi užitečné. V tomto případě je navíc umocněno podporou šikovných lidí, kteří se nebojí jít v podnikání nevyšlapanou cestou.

Napadá mě, zda autor dnešního podnikatelského nápadu neplánuje organizování seminářů, kde by zkušení řemeslníci v roli opravářů předávali zkušenosti a rady, jak přistupovat k zakázkám a zákazníkům, na co si dávat pozor atd. Takové tipy by jistě ocenili jak začínající podnikatelé, tak i mladí lidé, kteří ukončili odborné vzdělání a přemýšlejí o tom, jakým směrem se v životě dát.

Oceňuji  víru a úsilí, které Jan Charvát věnoval rozjezdu tohoto podnikatelského záměru. Určitě je velmi důležité, aby začínající podnikatelé svému projektu plně věřili a byli přesvědčeni, že vynaložené úsilí se nakonec zhodnotí a firma docílí úspěchu.

Co bych podnikateli doporučila, to je větší propagace činnosti. Například na internetových stránkách www.opravarna.cz jsou uvedeni partneři projektu a jsem toho názoru, že i oni by mohli tuto ekologickou a velmi zajímavou myšlenku účinně propagovat. Haldy odpadků by se přece měly zmenšovat, a ne růst.
VĚRA ŠIDLÍKOVÁ, ředitelka pro malé a střední podniky, Česká spořitelna