Oproti zaměstnancům, kteří dostávají dávku nemocenského hned od prvního dne pracovní neschopnosti, mají OSVČ složitější situaci. Nemoc nebo úraz a nemožnost pracovat znamenají pro ně velkou finanční zátěž.

Těm živnostníkům, kteří si platí zdravotní pojištění, ČSSZ totiž posílá dávky až od 15. dne nemoci. Je proto dobré mít určitou rezervu. 

Michal Korejs
Čtenářská poradna: Pojištění a ztráta soběstačnosti

V případě delší pracovní neschopnosti nicméně může pojištění pomoci. V NN nabízíme připojištění pracovní neschopnosti od 29. dne.

Lze si však sjednat i rozšířenou variantu se zpětnou výplatou už od prvního dne.

Obecně neděláme u našeho pojištění NN Orange rozdíly mezi zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými, ceny i smluvní podmínky jsou stejné. A lidé oceňují možnost hlášení online, díky čemuž je výplata pojistného plnění jednoduchá a rychlá.