Martin SvobodaMartin SvobodaZdroj: KBExistuje, ale není běžné. Při sjednání pojištění nemovitosti totiž pojišťovny považují za zcela zásadní, aby pojistná částka odpovídala reálné hodnotě nemovitosti.

Ta je pak nejvyšším limitem plnění, dojde-li ke škodě. Proto je důležité zvolit takovou sumu, která pokryje veškeré vzniklé náklady. Kromě toho sledujte hodnotu nemovitosti i v průběhu let a smlouvu aktualizujte.

Pokud tak neučiníte alespoň jednou za dva roky, nebo není-li sjednána tzv. indexace, nemovitost může být „podpojištěná“ a plnění nemusí pokrýt náklady na opravu.

Jako jediná na trhu nabízí pojištění nemovitosti bez určení pojistné částky, tedy bez limitu, KB Pojišťovna.

U ní k „podpojištění“ nedochází. Smlouva totiž vždy pokrývá náklady ve výši, která umožní obnovu do stavu před poškozením.