Česká populace stárne a lidí trpících ztrátou soběstačnosti je stále více. Nyní je jich asi 360 000, z čehož čtvrtinu tvoří důchodci. Podle analýz se tento počet během příštích 40 let může až zdvojnásobit. O nejbližší se přitom starají většinou příbuzní. Taková péče má své výhody, ale vyžaduje opravdu hodně sil i peněz.

Šárka Nevoralová
Čtenářská poradna: Banky myslí i na lidi s postižením

Příspěvek na péči často nepokrývá ani všechny náklady. Pokud byste si jednou chtěla dopřát terénní sociální službu, rehabilitaci či místo ve vybraném – třeba i soukromém – domově, je na to nutné myslet dopředu. Do-poručuji připojištění dlouhodobé péče, které v případě ztráty soběstačnosti II., III., IV. stupně zajistí pravidelnou měsíční výplatu pojistného krytí až po dobu deseti let. 

V rámci programu NN Care můžete být pojištěná až do 85 let. Pojištění lze sjednat i v 70 letech, ale čím dříve tak učiníte, tím bude levnější.