Chválím vás, že myslíte dopředu. Vždyť obyvatelstvo ČR stárne a objem příspěvků na péči neustále roste. Jistě, jednou z cest je, že se plně spolehnete na stát.

Druhou cestou je, že riziko nesoběstačnosti – ostatně, s věkem rostoucí – si pokryjete pojištěním dlouhodobé péče.

Stát ho navíc nově podporuje i daňovým odpisem pojistného až do výše 48 tisíc korun za rok. Jako první jej v současnosti nabízí NN Životní pojišťovna a pojistné při včasném sjednání vychází na pár set korun měsíčně.

Nové pojištění se svými parametry dokáže přizpůsobit oblasti, v níž je podnikatel aktivní, ať už je to gastronomie, krejčovství nebo řemeslné služby.
Maximální pojistné krytí nabízí nové pojištění pro drobné podnikatele

Funguje tak, že pokud bude pojištěnému do 85 let věku přiznána těžká či úplná závislost na péči (tzn. ztráta soběstačnosti III. či IV. stupně), začne mu pojišťovna vyplácet měsíční rentu, a to až do konce života.

Z ní lze přitom hradit i to, co státní příspěvek neumožňuje (nadstandardní pomůcky, lázně, úpravu bytu apod.). Více zde.