Bez dostatku peněz je téměř nemožné mít dlouhý a bezstarostný život. Životní situaci každého člověka totiž velmi zkomplikuje, pokud se ve stáří stane závislým na pomoci druhých.

Chcete-li svým nejbližším starost o vás ulehčit – a zároveň víte, že nebudete mít dostatečné úspory na placenou péči – pomůže vám pojištění dlouhodobé péče NN Care.

Toto pojištění, které si navíc nově i odečtete z daní, nabízí jako jediná v České republice NN Životní pojišťovna. Do 85 let života hrozí riziko nesoběstačnosti každému třetímu občanovi.

V případě, že o pojištěného bude pečovat člen rodiny, měsíční renta z pojištění mu pomůže dorovnat ušlý příjem ze zaměstnání, kterého se musel vzdát. Rodina si také může vybrat z celé nabídky služeb a najít ideální péči, ať už doma, nebo ve specializovaném zařízení.