Ano, pojištění úrazových rizik je většinou možné sjednat i v důchodovém věku. Pokud se ptáte vysloveně na úrazové pojištění, pak doporučuji myslet hlavně na pojištění trvalých následků.

To kryje případy, kdy se úraz nepodaří zcela vyléčit a člověku zůstane jisté postižení, třeba menší hybnost ruky, poškození zraku apod. Jako doplněk lze zvážit i denní odškodné, které řeší i úrazy zahojené bez následku. Možná ještě více bych však jako doplněk doporučil pojištění hospitalizace.

Je univerzální, hodí se pro zajištění úrazů, ale i nemocí. A když už je řeč o starší generaci, zmiňme i pojištění potřeby dlouhodobé péče. Toto riziko je totiž ve vyšším věku zásadní, může vzniknout jak po úrazu, tak i nemoci.

V NN umíme všechna tato rizika pojistit lidem až do 70 let s trváním na další roky, někdy až do 95 let. Více informací