Pomoc druhých potřebuje podle statistiky nejméně jedna osoba ze tří ve věku do 85 let. Je tedy pravděpodobné, že alespoň jeden z rodičů bude takovou péči potřebovat. Řešením je domov s pečovatelskou službou, nebo dost peněz na domácí péči. Státní příspěvek totiž na naplnění ideální představy sotva postačí.

Pokud máte životní pojistku, můžete si rodiče přidat na vlastní smlouvu a sjednat pro ně pojištění dlouhodobé péče. V okamžiku přiznání těžké nebo úplné závislosti na péči jim pojišťovna začne vyplácet měsíční rentu trvající až do konce života – a s ní už lze zvládnout i domácí péči s odbornou pomocí.

Vy si navíc odečtete pojistné za všechny osoby na smlouvě od daňového základu až do sumy 48 tisíc korun ročně (do ní se počítá i životní pojištění, spoření na penzi atd.). Více na www.nn.cz.