Hlavním důvodem je existence několika způsobů, jak se přesvědčit, že právě vybraný dodavatel dohodu skutečně dodrží. Zkontrolovat si jej můžete třeba na internetových srovnávačích, které obsahují celou řadu cenných informací. Pomoci mohou i internetové stránky samotných dodavatelů, neboť jejich součástí bývají i hodnoty firmy.

Dobrovolný závazek

Za správný krok k ochraně zákazníka považují odborníci z oblasti energetiky i nedávnou Deklaraci účastníků trhu s elektřinou a plynem na ochranu spotřebitelů. Shodla se na ní skupina největších dodavatelů. Signatáři se zavázali například k tomu, že se zákazníky budou uzavírat smlouvy maximálně na 36 měsíců, budou písemně informovat zákazníky o změně dodavatele a že budou vzájemně dodržovat definované podmínky ukončení smluvního vztahu.

Tyto závazky však nejsou ale zatím nijak vymahatelné, a proto někteří dál volají po úpravě legislativy. „Pro nás je dodržování těchto pravidel klíčové už od našeho vstupu na trh v roce 2014 a jsme jen rádi, že se k tomuto přístupu přidávají i ostatní. Na základě zkušeností s předchozími dobrovolnými iniciativami však stále cítíme, že uvedená pravidla by bylo nejlepší proměnit v zákon. Deklarace a kodexy totiž většinou nedosáhnout tam, kde by jich bylo nejvíce potřeba,“ uvádí Jan Sýkora, ředitel prodeje a marketingu ve společnosti Moravské naftové doly.

Spory řešte hned

I v oblasti legislativy se však očekává posun. V současnosti se vedou diskuse o větší ochraně spotřebitelů v rámci novely energetického zákona. Práce na novelizaci se však protahují a než k ní dojde, zákazník by měl být obezřetný.

Při změně dodavatele si proto vždy ohlídejte několik věcí. Základem by měla být především jednoduchost a srozumitelnost obchodních podmínek. Zvažte své zájmy, pokud jde o délku smluvní doby. Pokud by šlo o smlouvu na dobu určitou, seznamte se s tím, jaké podmínky získáte po uplynutí daného období. Navazující ceny bývají totiž mnohem vyšší.

Důležité je také ujednání, jak a kdy smlouvu vypovědět, aby se odběratel vyhnul pokutám za předčasné vypovězení smlouvy. Často se ve smlouvách skrývají nečekané sankce. Seznamte se s nimi, ať víte, co vás čeká.

Rady najdete i na stránkách Energetického regulačního úřadu, který ve svém „desateru“ zmiňuje zlatá základní pravidla. Kromě jiných – smlouvu si vždy přečtěte a neuzavírejte ji s podomním prodejcem. Dále všechny spory s dodavatelem řešte hned a nezapomeňte, že od smlouvy, kterou jste uzavřeli mimo provozovnu držitele licence, můžete bez jakýchkoliv sankcí odstoupit do 14 dní od uzavření.

Lze ji také vypovědět, a to nejpozději 15. den po zahájení dodávek.