Částečně pomoci má projekt pražské Vysoké školy ekonomické, jehož cílem je problém popsat, zhodnotit účinnost dosavadní ochrany a navrhnout nová řešení. Výzkum podpořila Technologická agentura ČR.

„Podle evropských směrnic si má každý stát vytvořit vlastní definici zranitelného zákazníka, tedy člověka, který vlivem ekonomické, sociální či zdravotní situace přijde o přístup na energetický trh. Stát by pak měl přijmout vhodná opatření na jeho ochranu,“ uvedl předseda zmíněné agentury Petr Konvalinka. Energetickou chudobou trpí oficiálně ten, kdo nemá přiměřený přístup k energii, který by zaručoval obstojný životní standard.

 

Nízké příjmy i vzdělání

Nejčastěji jsou ohroženi osamělí důchodci žijící ve špatně zateplených domech a domácnosti s velmi nízkými příjmy. Na vině bývá neefektivní způsob vytápění, špatná izolace
a nedostatek peněz.

Projekt VŠE potrvá ještě dva roky. „Hlavními příčinami tohoto jevu se ukázaly neefektivní budovy a spotřebiče, nízké příjmy rodiny, vysoké náklady na energie a speciální energetické potřeby uživatelů. Největší procento energeticky chudých osob, čtrnáct procent, žije v Ústeckém kraji. Následují kraje Moravskoslezský, Liberecký a Jihomoravský s více než pěti procent,“ řekl k výzkumu Radek Tahal z Fakulty podnikohospodářské VŠE.

Podle analýzy jsou na tom špatně zejména domácnosti, jejichž členové mají nízké vzdělání, jsou nezaměstnaní nebo pobírají nízký důchod. Hůře jsou na tom také domy s méně než deseti byty.