Česká národní banka vyhlásila tuto instituci za neschopnou dostat závazkům 2. srpna a výplata musí podle zákona začít do sedmi pracovních dnů. 

Krach číslo 23

Garanční systém finančního trhu (dříve známý jako Fond pojištění vkladů) vyplácel za 26 let existence náhradu vkladů už ve 22 případech, když největším případem v tomto ohledu byl krach Union banky v roce 2003.

Tehdy se jednalo o 12,5 miliardy korun. V nejnovějším případě dosáhne celkový objem náhrady 48 milionů korun.

Garanční systém finančního trhu vyplatí oprávněným osobám sto procent uložených prostředků, maximálně však 2 547 500 korun na jednoho vkladatele (ekvivalent částky sto tisíc eur, což je limit platný v celé Evropské unii).

Tříletá lhůta

Náhradu vkladů si od 11. srpna mohou vyzvednout fyzické i právnické osoby, které byly vkladateli k rozhodnému dni, případně dědicové nebo právní nástupci. Peníze si lze vyzvednout osobně v pobočkách Komerční banky, nebo také bezhotovostně, po zaslání písemné Žádosti o převod plnění. Podpis oprávněné osoby musí být ověřen.

Seznam vyplácejících poboček KB zájemci najdou na adrese www.garancnisystem.cz/seznam-pobocek-vyplata. Na vyřízení je dostatek času, výplata náhrad probíhá po dobu tří let.