„Život a praxe ukazují, že podnikatelé v podstatě každý den riskují celou řadu situací, které mohou citelně zasáhnout do běžného provozu. Ať už jde o banálnější případy nebo i ty skutečně dramatické,“ uvádí Jan Marek, mluvčí Generali České pojišťovny.

Největší tuzemská pojišťovna začala proto nyní nabízet zdokonalené pojištění „Jistota 2.0“, určené živnostníkům a drobným podnikatelům.

Inflace a majetek

Odborníci se shodují v tom, že každý podnikatel by měl mít pojištěný jak majetek, tak také odpovědnost za způsobené škody. V obou případech hrají zásadní roli úvahy o správně nastavených pojistných částkách.

„V tomto ohledu přináší „Jistota 2.0“ podstatně vyšší pojistné limity, a to jak v případě pojištění staveb a movitých věcí, tak i pojištění odpovědnosti. Reagujeme tak na skutečnost, že kvůli dřívější inflaci je dnes hodnota firemního majetku mnohem vyšší,“ vysvětluje Jan Marek.

Ilustrační snímek
Viktor Vodička: Pozor na ty, co vám slibují modré z nebe

Podle jeho slov novinka umožňuje pojistit stavby až do 40 milionů korun a nabízí i automatickou indexaci, která eliminuje riziko nedostatečného pojištění. Při pojištění odpovědnosti mohou podnikatelé volit limit až ve výši 25 milionů korun. Kromě toho je prvně možné sjednat si pojištění odpovědnosti samostatně.

Pojištění „Jistota 2.0“ navíc obsahuje významnou novinku – totiž možnost pojistit si stavbu, movité věci či přerušení provozu ve variantě Allrisks. Znamená to maximální pojistné krytí ve stylu “co není vyloučeno, je pojištěno“. Pojistná ochrana se tak vztahuje například i na škody způsobené pády, nárazy nebo také pouhou neopatrností. Taková nabídka v ČR zatím není běžná.

Vyberte si řešení

Pojišťovny vycházejí podnikatelům vstříc i v oblasti pojištění udržitelných řešení. Generali Česká pojišťovna proto v rámci nového pojištění pro podnikatele a živnostníky bez speciálních ujednání pojišťuje i dřevostavby, stejně jako třeba fotovoltaické elektrárny či solární panely na střechách či na zemi. „A v případě, že budovy mají zelené střechy či fasády, počítáme s tím a zahrnujeme je běžně do pojištění stavby,“ upřesňuje Jan Marek.

Podnikatelé požadují, aby sjednání pojistných služeb bylo co nejjednodušší. Také v tomto ohledu pojišťovny přinášejí přehledná řešení. Pojištění „Jistota 2.0“ nabízí proto odstupňované balíčky pojištění, v nichž se zákazníci snadno zorientují a vyberou si to, co jim nejlépe vyhovuje.

„Při sjednávání smluv navíc požadujeme jen minimum podkladů. Na jejich základě řadu informací doplníme automaticky, což proces uzavření pojistky dále zrychluje,“ říká Jan Marek. Praxe je přitom taková, že díky vysoké míře digitalizace dnes pojištění podnikatelé neodcházejí s papíry v ruce, ale vše dostávají do e-mailu.