Garanční systém finančního trhu zajišťuje, že pokud se dostane do úpadku banka, stavební spořitelna nebo družstevní záložna se sídlem v tuzemsku, spotřebitelé obdrží vklady zpět, a to až do výše 100 000 eur v přepočtu, což je nyní asi 2,7 milionu korun.

Vklady v pobočkách bank, které mají sídlo v jiné zemi EU, jsou v této výši pojištěny rovněž, ne však u českého Garančního systému, ale u obdobné instituce země, v níž daná banka sídlí. Kompletní přehled bank se sídlem mimo ČR naleznete na adrese www.gsft.cz.

ÚČINNÁ POMOC

Dobrou zprávou je, že kdyby některá z bank, která nemá centrálu v ČR, zkrachovala, majitelé vkladů se nemusejí bát, že by pro své peníze museli cestovat do zahraničí.

Od roku 2016 totiž platí, že vše zařídí v Česku Garanční systém finančního trhu.

close Renáta Kadlecová info Zdroj: gsft.cz zoom_in

„Výplata náhrad by pak probíhala podle pokynů našeho protějšku v zahraničí v souladu s tamními předpisy,“ říká ředitelka Garančního systému finančního trhu Renáta Kadlecová (na snímku).

Například zatímco náhradu za vklady z českých bank, stavebních spořitelen
a kampeliček dostanou lidé do sedmi pracovních dní od úpadku, u poboček zahraničních institucí může být tato lhůta odlišná.

MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

„Informaci o konkrétních podmínkách pojištění vkladů obdrží klienti v rámci informačního přehledu, který je daná banka povinna zaslat jim alespoň jednou ročně,“ uvádí Renáta Kadlecová.

Garanční systém postupně uzavírá s jednotlivými státy Evropské unie podrobné smlouvy o mechanizmu náhrad vkladů u zahraničních poboček, které mají centrálu v dotyčném státě Evropské unie. Taková smlouva je již uzavřena se Slovenskem, Rakouskem, Polskem a Maďarskem.

„Nyní pracujeme na uzavření podobných dohod i s dalšími zeměmi, jejichž bankovní pobočky zde působí,“ uzavírá ředitelka Garančního systému finančního trhu Renáta Kadlecová.