Zrádnost případných právních vad spočívá mj. v tom, že se mohou projevit až s odstupem času, dlouho po uzavření obchodního případu.

Důkladné pročtení dokumentů týkajících se koupě nemovitosti je proto rozhodně užitečné. Příští starosti tím sice nelze stoprocentně vyloučit, ale riziko lze velmi účinné omezit. „Zkontrolovat právní stav nemovitosti je v případě velkých investic, jaké představují byty a domy, zásadní otázka, nikoli pouhá formalita,“ říká David Novotný, ředitel pražské realitní kanceláře Bohemian Estates International.

Dovolená - ilustrační foto.
Leťte až na kraj světa. Za pár tisíc a bez cestovní kanceláře

Koupi nemovitosti provází obvykle rezervační smlouva, smlouva o smlouvě budoucí, kupně-prodejní smlouva a smlouva o úschově peněz. „Pro všechny platí, že účastníci jednání by neměli dokumenty podepisovat rychle a neuváženě, jakkoli by je okolnosti anebo další zúčastněné subjekty k tomu tlačily,“ uvádí právník Jan Píza z advokátní kanceláře Taylor Wessing.

Pomoc při stížnostech

Rezervační smlouva zakotvuje závazek majitele ne-prodat objekt ve vymezené době jinému zájemci a záro-veň ukládá kupci povinnost zaplatit rezervační poplatek. Smlouva o smlouvě budoucí zase potvrzuje, že strany chtějí později případ uzavřít.

Bitcoin - ilustrační foto
Revoluce přichází. Firmy pomýšlejí na vlastní měnu

Samotná kupně-prodejní smlouva představuje vrchol celého procesu. Co všechno musí obsahovat, by bylo na dlouhý článek. Zde uveďme alespoň to, kde hledat pomoc, když se už vyskytnou problémy. Spotřebitelská organizace dTest provozuje na webové adrese www.vasestiznosti.cz bezplatnou službu, kde lze podat podat stížnost na činnost konkrétní realitní kanceláře či makléře.

Nejčastejší problémy

„Důvodem stížnosti je hlavně nevrácení rezervačního poplatku, nesprávné informování o ceně a výše provize. Často dospějeme ke smíru. Mnohdy nezbývá než kancelář žalovat,“ říká právník dTestu Lukáš Zelený. Na uve-dené adrese zájemce nalezne rovněž subjekty, na které si lidé stěžují nejčastěji.

Posledním dokumentem v tomto ohledu bývá smlouva o úschově peněz. Uzavírají ji schovatel (advokát, notář či banka), kupující a prodávající, přičemž obsahuje závazek kupujícího složit v jisté lhůtě na účet schovatele domluvenou cenu. Zde dbejte na jasné podmínky, za jakých budou peníze vyplaceny.

Velké nákupy - ilustrační foto.
Pomoc, moje drahá polovička utrácí dvakrát víc než já

Koupě bytu si v mnoha aspektech vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti. „Obecné a velmi dobré doporučení všem kupujícím je vyhledat služby odborníků. Laik obvykle nerozezná a včas nepodchytí možné riziko, které se skrývá v návrhu protistrany,“ říká již citovaný David Novotný.

Špatná formulace či opomenutí důležitých skutečností mohou v krajním případě vést až ke ztrátě nemovitosti nebo rezervovaných peněz. Ze zkušenosti realitních kanceláří vyplývá, že dnes jsou problémem hlavně zástavní práva, nájemní práva a věcná břemena, která váznou na nemovitostech.